UKE publikuje jakość usług telekomunikacyjnych!

380

Od teraz możemy porównać jakość publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych! Prezes po raz pierwszy opublikował wskaźniki usług. Teraz konsumenci mogą zestawić ze sobą deklarowaną i faktyczną jakość usług u różnych operatorów. Zbiorcze zestawienie obejmuje dane pozyskane od trzynastu przedsiębiorców za pierwsze półrocze 2014 roku.

W październiku 2012 roku prezes UKE podjął inicjatywę skierowaną do podmiotów działających na rynku telekomunikacyjnym. Inicjatywa ta zaowocowała powstaniem Memorandum w sprawie współpracy na rzecz podnoszenia jakości świadczonych dla użytkowników usług na rynku telekomunikacyjnym. Tym samym Prezes UKE oraz Sygnatariusze Memorandum zobowiązali się wspólnie dążyć do przedstawiania konsumentom rzetelnych i porównywalnych informacji o wskaźnikach jakości świadczonych usług.
Trzynastu przedsiębiorców telekomunikacyjnych, którzy wzięli udział w Memorandum, zobowiązało się co pół roku publikować porównywalne i zmierzone według wspólnie ustalonych kryteriów dane dla świadczonych usług. Zestawienie zbiorcze dla wszystkich operatorów dostępne będzie od dziś także na stronie internetowej UKE. Publikowane będą wartości wszystkich ustalonych w Memorandum wskaźników.
W opublikowanym na stronie UKE zestawieniu zostali uwzględnieni wszyscy przedsiębiorcy świadczący usługi telekomunikacyjne, którzy złożyli deklaracje o stosowaniu postanowień Raportu końcowego z prac realizowanych w ramach Memorandum z dnia 7 lutego 2014 roku. Zgodnie z jego zapisami, za pierwszy okres sprawozdawczy przedsiębiorcy przedstawili tylko wskaźniki administracyjne.
Edukacja konsumentów w dziedzinie usług telekomunikacyjnych jest elementem, do którego jako Prezes UKE przywiązuje szczególną wagę. Chciałabym, aby mieli niezbędną wiedzę i dane do świadomego dokonywania wyboru najlepszych dla siebie usług. Cykliczna publikacja porównywalnych wyników wskaźników jakości – teraz administracyjnych, a wkrótce także technicznych, pozwoli konsumentom na porównanie informacji marketingowych i deklarowanych wartości z tymi zmierzonymi, faktycznie oferowanymi przez operatorów. Szczególnie ważny i unikatowy w skali Europy jest fakt, że udało nam się wypracować te działania w ramach Memorandum, wspólnej inicjatywy zarówno regulatora, jak i uczestników rynku – mówi Magdalena Gaj, Prezes UKE.
Prezes UKE przypomina, że każdy operator świadczący usługi telekomunikacyjne może przystąpić w każdym momencie do stosowania zapisów Raportu końcowego Memorandum, składając stosowną deklarację do UKE i tym samym zobowiązując się do stosowania metod pomiaru/obliczania wskaźników jakości podanych w Raporcie oraz publikowania informacji o tych wskaźnikach.
 
 
Źródło: UKE
Zdjęcie: gospodarka.dziennik.pl