TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

UKE porządkuje kwestie słupów elektroenergetycznych

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował „Kodeks dobrych praktyk – Współpraca Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych i Operatorów Systemów Dystrybucyjnych w zakresie dostępu do słupów elektroenergetycznych”. Dokument ma wspierać obie strony w sprawie porozumień dotyczących współdzielenia słupów.

Dokument przedstawiony przez Prezesa UKE skierowany jest zarówno do przedsiębiorców telekomunikacyjnych (PT), jak i operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD). Dotyczy ich współpracy w kwestiach związanych z dostępem do słupów elektroenergetycznych. Kodeks zawiera kluczowe kwestie dotyczące współpracy, a także sposoby rozwiązywania potencjalnych kwestii spornych.

„Kodeks dobrych praktyk” – zasady współpracy PT i OSD

Kodeks podzielono na cztery części.

Część pierwsza to „Zasady Ogólne”. Dotyczą one sposobu zawierania umówi i komunikacji między stronami. Znajdują się w niej również zasady prowadzenia prac przez PT oraz stosowania kar umownych.

Część druga to „Procedury Dostępu”.

W części trzeciej – „Zasadach Dostępu” znalazły się rekomendacje dotyczące przebiegu procedury dostępu. Są to przywoływania terminów, stosowanie Polskich Norm we współpracy PT i OSD czy wydawanie warunków technicznych. Operatorzy znajdą w nim wytyczne do wykonania projektu wykonawczego  czy pokrywania kosztów niezbędnych wyłączeń napięcia linii elektroenergetycznej.

Część czwarta – „Opłaty” to opis modelu naliczania opłat za dostęp do słupów elektroenergetycznych. Znalazło się w niej wyjaśnienie, kiedy OSD może naliczać opłatę za kable abonenckie oraz rekomendacje naliczania opłat za rozgałęzienia kabla telekomunikacyjnego.

UKE chce poprzez publikację ułatwić zawieranie umów między PT i OSD.

Źródo: uke.gov.pl

Klaudia Wojciechowska
Klaudia Wojciechowska
Redaktorka ISPortal i ISProfessional. Dziennikarka telewizji lokalnego operatora telekomunikacyjnego Ret-Sat1. Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim ze specjalizacją filmoznawstwo i nowe media.

przeczytaj najnowszy numer isporfessional

Najnowsze