UKE pomógł w 2019 r. odzyskać ponad 400 tys. zł klientom operatorów telekomunikacyjnych

fot. Pixabay

Ponad 400 tys. zł. Tyle pomógł odzyskać UKE klientom operatorów i poczty dzięki pozasądowemu rozwiązywaniu sporów konsumenckich (ADR).

Postępowania ADR (Alternative Dispute Resolution) to pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich polegające na polubownym rozwiązaniu sporu między konsumentem a dostawcą usług i wypracowaniu kompromisu satysfakcjonującego dla obu stron. Udział w postępowaniu jest dobrowolny.

Prezes UKE prowadzi takie postępowania w zakresie usług telekomunikacyjnych, gdy pojawiły się problemy z zawarciem, zmianą warunków umowy czy opłatami za usługi realizowane w roamingu.

W zeszłym roku do urzędu wpłynęło 1024 wniosków od klientów firm telekomunikacyjnych. Według sprawozdania najczęściej dotyczyły one zawarcia, zmiany lub rozwiązania umowy (325 wniosków), rozliczeń (264 wnioski) i roamingu (180 wniosków).

Średni czas trwania postępowania wyniósł w 2019 r. 24 dni, 51 proc. z nich zakończono na korzyść konsumenta, dla których odzyskano ponad 400 tys. zł.

Źródło: UKE