3 miliardy złotych na pomoc dla firm w ramach walki z kryzysem

Program pomocowy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej ma umożliwić wsparcie przedsiębiorców zmagających się ze skutkami pandemii spowodowanej przez koronawirusa. Budżet wynoszący 3 miliardy złotych otrzymał akceptację Komisji Europejskiej.

Rozporządzenie ma za zadanie udzielać pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki.

Pieniądze będą dzielone w ramach poszczególnych programów operacyjnych 2014-2020.

Rozporządzenie wprowadza nowe, antykryzysowe zasady inwestowania pieniędzy unijnych i jest elementem Funduszowego Pakietu Antywirusowego:

  • udzielanie pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej (to wsparcie podobne do dotacji, ale podlegające zwrotowi w całości albo w części),
  • wykorzystanie przez przedsiębiorców pomocy nie tylko na cele inwestycyjne, lecz także na kapitał obrotowy, czyli na bieżące działanie przedsiębiorstwa,
  • otrzymanie pomocy również przez przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji w związku z wystąpieniem pandemii, co jest odstępstwem od ogólnego zakazu udzielania wsparcia unijnego przedsiębiorstwom w trudnej sytuacji,
  • wysoka maksymalna kwota pomocy możliwej do uzyskania – do 800 tysięcy euro na jednego przedsiębiorcę, niezależnie od wartości obrotów czy kosztów zatrudnienia pracowników.

Po dostosowaniu do decyzji Komisji Europejskiej i zakończeniu krajowej ścieżki legislacyjnej rozporządzenie wejdzie w życie.

Źródło: gov.pl