TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

UKE podsumowuje POPC oraz zapowiada realizację FERC i KPO

Koniec roku 2023 to wieńczenie projektów Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach I Osi priorytetowej. Budżet na te działania wyniósł 1,22 mld euro. Kolejne projekty, które uzupełnią POPC to FERC i KPO, które już za sobą mają pierwsze działania.

I Oś priorytetowa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa zakładała umożliwienie wszystkim obywatelom powszechnego dostępu do szybkiego internetu. Dlatego podejmowane w ramach projektu działania dotyczyły budowy sieci szerokopasmowych, by oferować dostęp do internetu z prędkością co najmniej 30 Mb/s. Dotyczyło to obszarów, na których inwestycje operatorów telekomunikacyjnych były nieopłacalne bez wsparcia publicznego.

UKE wspierał realizację projektów POPC

Projekty realizowane w ramach I Osi POPC poprzedzane były konkursami ogłaszanymi przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Współpracował przy tym Urząd Komunikacji Elektronicznej. Był on odpowiedzialny za zbiór i analizę danych dotyczących infrastruktury i usług telekomunikacyjnych w Systemie Informacyjnym o Infrastrukturze Szerokopasmowej (SIIS). Ponadto zajmował się analizą planów inwestycyjnych zgłaszanych przez operatorów telekomunikacyjnych.

–  W tym celu korzystaliśmy  z referencyjnych źródeł danych adresowych, które były przygotowywane przez instytucje wyznaczone do tego zadania. Korzystano z bazy NOBC znajdującej się w rejestrze TERYT (system identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań), prowadzonej przez Główny Urząd Statystyczny oraz Państwowy Rejestr Granic. Natomiast wspomniane instytucje korzystały z danych przekazywanych przez gminy, które są podstawowym i wiarygodnym źródłem informacji o numeracji budynków w Polsce – mówi Paweł Orlikowski, główny specjalista z Departamentu Kontroli UKE.

W ten sposób UKE zbierał informacje, by wyznaczyć obszary konkursowe dla budowy sieci. Celem było zapewnić powszechny dostęp do szybkiego internetu w technologii światłowodowej dla gospodarstw domowych, jednostek oświatowych, jednostek OSP oraz gminnych ośrodków kultury.

W przeprowadzonych czterech konkursach na dofinasowanie projektów budowy infrastruktury telekomunikacyjnej zapewniającej dostęp do szybkiego internetu o przepustowości  co najmniej 30 Mb/s w mniejszych miejscowościach. Sieć NGA obecnie obejmuje:
–  ponad 10 tys. placówek oświatowych,
– ponad 1.6 mln gospodarstw domowych,

W ramach podjętych działań wybudowano ponad 93 tys. km nowych sieci światłowodowych.

POPC to OSE, ale nie tylko

Realizacja projektów POPC pozwoliła na zrealizowanie programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Wspomnianych 10 tysięcy szkół – placówek oświatowych uzyskało dostęp do szybkiego, bezpiecznego i bezpłatnego internetu.

Ale nie tylko szkoły skorzystały z programu POPC. Do gmin skierowano program Publiczny Internet Dla Każdego (PIDK). W jego ramach dofinansowywano działania mające na celu tworzenie hotspotów czyli – publicznych punktów bezpłatnego bezprzewodowego dostępu do internetu. Pozwoliło to na stworzenie 1,4 tys. takich punktów.

Teraz czas na FERC i KPO

– Korzyści, które mamy będąc w zasięgu internetu są nieograniczone: szybki transfer danych, praca zdalna, podtrzymanie kontaktów, rozwój pasji, poznanie świata, edukację, rozwój wewnętrzny etc., jednakże z powodu bardzo wysokich kosztów budowy sieci światłowodowych nie wszędzie byłoby to możliwe, dlatego też na obszarach, gdzie stwierdzono niedoskonałość rynku lub istotne nierówności w zakresie dostępu do sieci NGA, budowane sieci o wysokich przepustowościach będą finansowane właśnie dzięki programom z funduszy KPO i FERC – przekonuje Paweł Orlikowski.

Chociaż analizy przeprowadzenia POPC wciąż trwają i wskaźniki ulegają zmianom, to UKE uznaje program już za sukces. Ale koniec POPC to nie koniec rozwoju sieci NGA. Kontynuację POPC ma zapewnić FERC (Program Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy na lata 2021-2027) oraz KPO (Krajowy Plan Odbudowy).

Oba programy będą kontynuowały realizację celów z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020. Założeniem było objęcie zasięgiem sieci NGA 1,7 mln gospodarstw domowych. Chociaż minimum prędkości ustalono na poziomie 300 Mb/s, to zakładano zwiększenie jej do 1 Gbit/s.

Takie wyzwania stoją przed FERC i KPO. Przeznaczono na nie ponad 8,6 mld zł.

Źródło: uke.gov.pl

Klaudia Wojciechowska
Klaudia Wojciechowska
Redaktorka ISPortal i ISProfessional. Dziennikarka telewizji lokalnego operatora telekomunikacyjnego Ret-Sat1. Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim ze specjalizacją filmoznawstwo i nowe media.

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY NUMER isprofessional

Najnowsze

Nowy, uniwersalny kabel kanalizacyjny w xbest.pl

OPTIX Saver LSZH ZW-NOTKtsdDb UNMC301 to zewnętrzno-wewnętrzny kabel, będący uzupełnieniem rodziny wielotubowych, magistralnych światłowodów...

Czy Apple na Let Unfastened zaprezentuje funkcję edycji zdjęć opartą na AI?

Apple ma pracować nad funkcją edycji zdjęć, która wykorzystuje sztuczną inteligencję. Możliwe, że zaprezentuje...

Centrum Przetwarzania Danych Grupy MiŚOT – stan prac

Mijają dwa lata od rozpoczęcia budowy nowoczesnego Centrum Przetwarzania Danych Grupy MiŚOT. Powstaje ono...

mObywatel 2.0 także dla przedsiębiorców

Prowadzenie małej firmy to wielkie wyzwanie. Dotyczy to jednoosobowej działalności gospodarczej, ale też trochę...