UKE otrzymało warunki bezpieczeństwa aukcji 5G od Kolegium ds. Cyberbezpieczeństwa

63
fot. Pixabay

Urząd Komunikacji Elektronicznej otrzymał opinię o warunkach bezpieczeństwa dotyczących uczestników aukcji 5G.

Warunki bezpieczeństwa to jeden z najważniejszych dokumentów dzielących operatorów komórkowych od aukcji pasma 3,6 GHz (pasmo C lub pasmo 5G). Każdy uczestnik aukcji musi zgodzić się na ich wypełnienie. Są proponowane przez prezesa UKE, a opiniowane przez Kolegium ds. Cyberbezpieczeństwa.

Opinia została wydana ustnie, a później potwierdzona elektronicznie. Prezes UKE Jacek Oko powiedział, że z ogłoszeniem konsultacji czeka, aż rząd przyjmie nowelizację ustawy o KSC.

Wspomniane warunki nie są obecnie jawne. O ich przekazaniu prezesowi UKE, poinformował Robert Kośla, dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Źródło: rp.pl