UKE o wynikach konsultacji: 9 stanowisk!

505
fiber optical network cable

Niespełna dwa tygodnie temu UKE zakończył konsultacje, na których mowa była o  projekcie  „Oferty referencyjnej dla operatorów infrastrukturalnych określającej warunki zapewnienia dostępu do Regionalnych Sieci Szerokopasmowych”. Urząd opublikował stanowiska konsultacyjne dotyczące tego projektu.

Oprócz „Oferty referencyjnej…” prezes UKE przedstawił zainteresowanym operatorom, izbom branżowym  i samorządom „Wytyczne dotyczące wyznaczania opłat za dostęp do infrastruktury telekomunikacyjnej Regionalnych Sieci Szerokopasmowych” oraz modele analityczne przeznaczone do analizy opłat za podstawowe usługi hurtowe Regionalnych Sieci Szerokopasmowych.

W ramach przedmiotowego postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło dziewięć stanowisk:

  • Polkomtel sp. z o.o.,
  • T-Mobile Polska S.A.,
  • Orange Polska S.A.,
  • Exatel S.A.,
  • Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji,
  • Krajową Izbę Komunikacji Ethernetowej,
  • Związek Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacji „MEDIAKOM”,
  • Instytutu Badawczego Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa,
  • UPC Polska sp. z o.o.

Przedstawione opinie są przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w ostatecznej wersji konsultowanych dokumentów.
 
Źródło: UKE
Zdjęcie: theta-doradztwo.pl