UKE o wyłączeniu 3G

Rozwój technologii telekomunikacyjnych odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu użytkownikom szybkiego i niezawodnego dostępu do internetu oraz usług mobilnych. W Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) działa na rzecz zapewnienia neutralności technologicznej i usługowej dla podmiotów świadczących działalność telekomunikacyjną. Oznacza to, że to operatorzy mają prawo decydować o migracji lub wyłączeniu danej technologii, zgodnie z postępem technologicznym i zmieniającymi się potrzebami użytkowników.

Jedną z ostatnich decyzji związanych z zapewnieniem nowych zasobów częstotliwości było ogłoszenie aukcji na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz. To umożliwi operatorom oferowanie klientom jeszcze wyższej przepustowości i jakości usług. Jednakże, ze względu na ograniczone zasoby częstotliwości i potrzebę wdrażania najnowszych technologii, operatorzy postanowili stopniowo wycofywać technologię 3G na rzecz bardziej zaawansowanej 5G.

Wyłączenie sieci 3G nie oznacza bezpośrednio wyłączenia częstotliwości, w których działały usługi 3G. Zamiast tego, te same częstotliwości zostaną wykorzystane do świadczenia usług w nowocześniejszej technologii, co przełoży się na lepszą jakość mobilnego internetu dla użytkowników. Działania te są zgodne z polskim i europejskim prawem, które zachęcają do wykorzystania dostępnych zasobów częstotliwości w sposób efektywny i przynoszący korzyści dla społeczeństwa.

Należy jednak pamiętać, że wyłączenie 3G może wiązać się z koniecznością wymiany starszych telefonów komórkowych, które nie obsługują technologii 4G czy 5G. W związku z tym, konsument może być zmuszony do zakupu nowego urządzenia, jeśli chce korzystać z nowocześniejszych usług mobilnych. Warto wcześniej skonsultować się z operatorem w celu uzyskania szczegółowych informacji na ten temat.

Zgodnie z planami operatorów, proces wyłączania sieci 3G w Polsce rozpoczął się w drugiej połowie września 2023 roku, a całość procesu ma zostać zakończona w 2025 roku. Operator T-Mobile już zakończył świadczenie usług 3G z wyjątkiem niewielkich obszarów, które również zostaną wyłączone do końca 2023 roku. Natomiast operator Play nie ma obecnie planów wygaszania usług w technologii 3G.

Źródło: UKE