UKE: notyfikacja projektów decyzji i postanowienia w ramach postępowania konsolidacyjnego

369

Dnia 22 sierpnia 2016 r. Prezes UKE, w ramach postępowania konsolidacyjnego, przesłał do Komisji Europejskiej, Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz krajowych organów regulacyjnych państw członkowskich projekty:
1. decyzji dotyczącej hurtowego rynku usługi lokalnego dostępu w stałej lokalizacji na obszarze całego kraju z wyłączeniem 26 obszarów gminnych;
2. postanowienia dotyczącego hurtowego rynku usługi lokalnego dostępu w stałej lokalizacji na 26 obszarach gminnych.
Projekty ww. decyzji i postanowienia uwzględniają stanowiska uczestników postępowania konsultacyjnego, które zostały opublikowane w dniu 18 sierpnia 2016 r. na stronie internetowej Urzędu.
Źródło i załączniki: UKE