TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

UKE ma w planach projekt ramowej umowy energetyki z operatorami telekomunikacyjnymi

 
Urząd Komunikacji Elektronicznej wypowiedział się o efektach warsztatów dedykowanych współpracy przedsiębiorców telekomunikacyjnych z przedsiębiorcami elektroenergetycznymi zorganizowane przez UKE i Urząd Regulacji Energetyki i wyjaśnił, że efektem warsztatów było utworzenie grupy kontaktowej składającej się z przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) oraz przedstawicieli izb telekomunikacyjnych (KIGEiT, PIIT, KIKE, PIKE). Ma to ułatwić współpracę pomiędzy przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi, a operatorami sieci dystrybucyjnych.
Martin Stysiak, rzecznik UKE, powiedział:

W ramach PTPiREE przygotowywany jest projekt ramowej umowy o współpracy z firmami telekomunikacyjnymi wraz z ramowymi warunkami technicznymi udostępnienia linii elektroenergetycznych do podwieszenia linii telekomunikacyjnych, który ma być przedstawimy do końca września. Propozycja oferty ramowej ma zostać poddana konsultacjom z rynkiem telekomunikacyjnym, aby przyjąć ostateczną jej treść.

Praktyczny efekt, opublikowanego przez UKE w 2016 roku dokumentu pt.  „Zbiór dobrych praktyk w zakresie współpracy sektorów telekomunikacyjnego oraz energetycznego”, był dla operatorów telekomunikacyjnych żaden.
[źródło: telko.in]

Michal.Koch
Michal.Koch
Dziennikarz i researcher. Tworzy teksty o najnowszych technologiach, 5G, cyberbezpieczeństwie i polskiej branży telekomunikacyjnej.

przeczytaj najnowszy numer isporfessional

Najnowsze