UKE dla niewidomych

braille'a

Urząd Komunikacji Elektronicznej zajął pierwsze miejsce w regionalnym konkursie IDOL Fundacji Szansa dla Niewidomych. To docenienie działań urzędu przez Fundację „Szansa dla niewidomych”.

30 sierpnia w trakcie regionalnej konferencji REHA FOR THE BLIND IN POLAND Światowe Spotkanie Niewidomych, Słabowidzących i Ich Bliskich nagrodzeni zostają laureaci konkursu regionalnego IDOL Fundacji Szansa dla Niewidomych. Także UKE – zwycięzca w województwie mazowieckim w kategorii “Urząd otwarty dla niewidomych”.

Kolejny etap to konkurs ogólnokrajowy IDOL 2021.

Ta nagroda to wynik działań urzędu na rzecz przystosowania swoich placówek do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym wypadku – osób niewidomych. Te działania to m.in. umieszczenie naklejek informacyjnych w alfabecie Braille’a na drzwiach do głównych pomieszczeń użytkowych Urzędu. Znajdują się one na wysokości około 120 cm, nad klamką.

W centrali UKE można także w recepcjo wypożyczyć mobilne mapy dotykowe pięter. Takie mapy umieszczone są także na każdym piętrze w holu windowym.

Źródło: uke.gov.pl