UE i Ukraina zacieśniają współpracę w dziedzinie łączności

Komisja Europejska przyjęła decyzję upoważniającą krajowy organ regulacyjny Ukrainy odpowiedzialny za łączność elektroniczną do udziału w Organie Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC).

Ukraiński organ regulacyjny będzie brał udział w codziennych pracach Rady Organów Regulacyjnych BEREC bez prawa głosu. Jednocześnie Ukraina może powołać ekspertów do przyłączenia się do grup roboczych BEREC w obszarach m.in. roamingu, regulacji rynku i ogólnej regulacji cyfrowej. 

Thierry  Breton, komisarz ds. rynku wewnętrznego, powiedział: – Utrzymanie Ukrainy jak najbliżej jednolitego rynku UE jest ważniejsze niż kiedykolwiek. Dlatego cieszę się, że mogę powitać ukraińskiego regulatora w BEREC. Pozwoli to na ściślejszą współpracę w kwestiach łączności w obecnej sytuacji kryzysowej i położy podwaliny pod zbliżenie ukraińskich przepisów dotyczących łączności elektronicznej do ram telekomunikacyjnych UE. 

Decyzja Komisji opiera się na  umowie stowarzyszeniowej między Ukrainą a UE, w ramach której obie strony zobowiązały się do wspierania dostosowania prawa Ukrainy do przepisów UE dotyczących łączności elektronicznej oraz do promowania współpracy między krajowym organem regulacyjnym Ukrainy a krajowymi organami regulacyjnymi w państwach członkowskich UE.

Źródło: digital-strategy.ec.europa.eu