Holenderska licencja TVN24 zatwierdzona przez KRRiT

W związku z przeciągającym się wydaniem przez KRRiT krajowej koncesji dla TVN, a także z uwagi na procedowanie nowelizacji ustawy medialnej znanej jako lex TVN, zarząd stacji postanowił ubiegać się o licencje za granicami kraju. I udało się otrzymać holenderską licencję na nadawanie satelitarne. Teraz jest teżzgodna KRRiT na wpis TVN24 do rejestru programów na podstawie tej licencji.

26 września wygasa licencja TVN24  na nadawanie w Polsce. W ostatnim czasie głośna była sprawa procedowania nowelizacji ustawy medialnej znanej jako lex TVN, która miała wykluczyć możliwość dalszego nadawania TVN24 na warunkach krajowych.

TVN z koncesja holenderska

Chociaż Polska zobligowana jest do równego traktowania podmiotów z państw członkowskich Unii Europejskiej, to w wypadku tej stacji problem stanowił kapitał europejski.

Dlatego zarząd TVN24 ubiegał się o  licencję poza granicami kraju. Uzyskana w jednym z państw EU pozwoliłaby stacji nadal nadawać. Udało się uzyskać taką licencję w Holandii.

Już wcześnie w radiowej Jedynce przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski mówił:

– Nikt nie mówi, że chodzi o ograniczenie wolności słowa. Takie programy jak TVN24 mogą funkcjonować na dowolnej europejskiej koncesji .

Ale dopiero dzisiaj KRRiT zatwiedziła możliwość dalszego nadawania przez TVN24 na hilenderskiej licencji. A Witold Kołodziejski wysłał do operatorów telewizyjnych zgodę na wpis do rejestru programu TVN24 na koncesji Discovery Communications Benelux B.V. Żeby rejestracja obowiązywała operatorzy muszą tylko dokonać opłaty za wpis do rejestru w wysokości 113 zł.

Dlatego od 27 września TVN24 będzie mógł nadawać w oparciu o licencję wydaną w Holandii. A to oznacza również możliwość emitowania reklam mocniejszych alkoholi, bo holenderska licencja na takie reklamy zezwala. Teraz od właścicieli TVN zależy, czy zmuszeni do sięgnięcia po zagraniczne rozwiązania koncesyjne wykorzystają też możliwości, jakie to daje.

Źródło: bezprawnik.pl, wiadomości.onet.pl,businessinsider.com.pl