Treści online dostępne także w podróży!

378

 
1 kwietnia 2018 roku stosowane zaczną być przepisy, dzięki którym Europejczycy będą mogli korzystać z treści cyfrowych podczas podróży za granicą. Jest to wynik rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1128 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści.
Celem rozporządzenia jest zapewnienie konsumentom możliwości korzystania z usług online w zakresie dostępu do treści (w tym muzycznych i audiowizualnych) także podczas czasowego pobytu w innym państwie członkowskim UE niż państwo stałego pobytu abonenta.
Odbiory będą mogli korzystać z wykupionych usług online w zakresie treści w taki sam sposób, jak robią to we własnym kraju – w przypadku, gdy gdy będą w podróżny zagranicznej. 
Dostawcy usług online w zakresie treści sprawdzą miejsce zamieszania swojego Klienta posługując się danymi podanymi do celów płatności, umową na dostawę internetu lub adresem IP.
Nowe przepisy mogą stosować także nadawcy oferujący treści bezpłatne.