The future is data

129

9 listopada 2021 r. odbędzie się konferencja „The Future is data. Przyszłość to dane”. Tematem będzie otwieranie danych. Konferencja odbędzie się w trybie online. Organizuje ją Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.


W wydarzeniu weźmie udział  20 prelegentów. Będą to eksperci i praktycy otwierania danych zarówno z Polski jak i zza granicy. Będą starali się odpowiedzieć na pytanie co mają wspólnego otwarte dane ze sztuczną inteligencją i nowymi technologiami oraz jak cyfryzować polskie rejestry handlowe?

– Dane stały się jednym z najważniejszych zasobów współczesnej gospodarki i siłą napędową transformacji cyfrowej. Zwiększanie liczby oraz podnoszenie jakości danych dostępnych do ponownego wykorzystywania w państwie i gospodarce stanowi jeden z priorytetów rządu.– mówi minister Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu w Kancelarii Premiera.

Uczestnicy konferencji poznają zagadnienia Europejskiej strategii w zakresie danych czy nowe modele wymiany danych w kontekście Data Governance Act.

Efekty otwierania danych zostaną zaprezentowane dzięki partnerom projektu – „Otwartym danym plus”. Pokażą oni nowe bazy udostępnione przez API dla nieograniczonego wykorzystywania w aplikacjach i usługach.

By wziąć udział w konferencji nie trzeba się rejestrować, ale dzięki rejestracji będzie można zadawać pytania.

Można to zrobić na stronie:https://dane.gov.pl/pl/promotion/rejestracja?lang=pl

Transmisja konferencji dostępna dla każdego odbędzie się na stronie dane.gov.pl oraz na profilu Otwarte Dane na Facebooku.

Źródło: gov.pl