Atak ransomware na komunikację miejską

Atak ransomeware został przeprowadzony na systemy operatora transportu zbiorowego w Toronto. W jego wyniku doszło do zakłóceń i część systemów przestała działać. Pracownicy musieli korzystać ze starszych rozwiązań.

Ze skutkami ataku ransomware walczą specjaliści w Toronto Transit Commission (TTC).

Chociaż firma twierdzi, że atak nie wpłynął znacząco na samo świadczenie usług transportowych, to jednak spowodował wyłączenie wielu systemów. M.in. system komunikacji wykorzystywany przez kierowców i maszynistów. Zmusiło to pracowników do sięgnięcia po łączność radiową.

Problemy mają również chcący rezerwować online transport większych gabarytów dla celów tranzytowych. Nie działa usługa informacyjna TTC.

Nie wyświetlają się informacje dotyczące przyjazdu autobusu na przystankach i w aplikacjach. Przestała działać poczta e-mail TTC.

Nie wiadomo jaki dokładnie jest zakres szkód. Nieznane są przyczyny ataku oraz wykorzystane oprogramowanie. Firma nie podaje również informacji na temat tego, czy naruszono bezpieczeństwo danych.

Źródło: cyberdefence24.pl