Temat cyfryzacji na Konwencie Marszałków Województw RP

58

Konwent Marszałków Województw RP odbył się pod przewodnictwem Marszałka Województwa Podlaskiego Artura Kosickiego. W jego trakcie minister Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu w Kancelarii Premiera podsumował cyfryzację, jaka miała miejsce w ubiegłym roku, a także przedstawił założenia europejskiego Kodeksu Usług Cyfrowych.

Adam Andruszkiewicz wspomniał o tym, że w 2020 roku dla  umożliwienia dzieciom pełnego uczestnictwa w edukacji online zostało przekazanych 200 tys. sztuk sprzętu multimedialnego dla polskich szkół. Przekonywał też, że w polskim społeczeństwie jest potrzeba rozwoju cyfryzacji.

– Polskie społeczeństwo chce być e-społeczeństwem, o czym świadczy chociażby liczba profili zaufanych. Zmierzamy do 10 milionów PZ. Procesy zinformatyzowania społeczeństwa przyspieszyła pandemia. Staliśmy się cyfrowymi obywatelami, którzy na co dzień załatwiają swoje sprawy online – dodał.

W przyszłości dla jeszcze szybszego ucyfrowienia pojawią się-doręczenia, które umożliwią całkowitą formę online w kontaktach między obywatelem a urzędem.

Minister Adam Andruszkiewicz przedstawił też założenia europejskiego Kodeksu Usług Cyfrowych. Uzupełnił to wstępnymi uwagami, jakie rząd RP ma do tego aktu prawnego, który ma regulować funkcjonowanie mediów społecznościowych w Unii Europejskiej.

– Rynek cyfryzacji postępuje niezwykle szybko na świecie. W Unii Europejskiej od dłuższego czasu toczą się dyskusje jak zaktualizować prawo unijne w zakresie chociażby dostawców usług cyfrowych czy też platform społecznościowych. Celem rządu RP, w kontekście projektu Kodeksu Usług Cyfrowych, jest zagwarantowanie obywatelom pełnej wolności oraz bezpieczeństwa w internecie. Te kwestie ma właśnie uregulować unijny dokument Digital Services Act (DSA). Prace nad nim potrwają do końca 2021 roku – powiedział sekretarz stanu w KPRM.

Konwent Marszałków Województw RP to także okazja do dyskusji nad stanowiskiem samorządów dotyczącym powstających przepisów Unii Europejskiej w kwestii obowiązków i odpowiedzialności pośredników na jednolitym rynku cyfrowym.

Źródło: www.gov.pl