TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Telewizja cyfrowa to usługa telekomunikacyjna, i co dalej?

W dniu 6 marca 2014 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wydał oficjalne stanowisko, w którym poinformował, że usługa polegająca na udostępnianiu w ofercie treści programowych poszczególnych kanałów telewizyjnych stanowi usługę telekomunikacyjną, do której zastosowanie mają przepisy Prawa Telekomunikacyjnego.

Skąd to oświadczenie? Kwestia zakwalifikowania usług telewizji cyfrowej i satelitarnej budziła dość duże kontrowersje. W doktrynie wielokrotnie potwierdzano, że usługa ta składa się niejako z dwóch części składowych: usługi przesyłu sygnału do urządzenia odbiorczego abonenta oraz oferty programowej (w której operator określa jakie konkretnie kanały będzie przesyłać). Operatorzy i sam Prezes UKE stali przy tym na stanowisku, że usługą telekomunikacyjną jest jedynie usługa polegająca na przekazywaniu sygnałów telewizji do odbiorników telewizyjnych. Usługa zaś polegająca na samym udostępnianiu konkretnych kanałów była uznawana za inne świadczenie, do którego powinny mieć zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
W listopadzie 2013 r. zapadły jednak dwa orzeczenia, które przesądziły, że zarówno na gruncie Dyrektywy 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej („dyrektywa ramowa”) jak i Prawa Telekomunikacyjnego usługa udostępniania programów stanowi usługę telekomunikacyjną.
Powstaje zatem pytanie, jakie są skutki takiego orzeczenia dla operatorów. Otóż będą oni musieli rozciągnąć wszelkie gwarancje wynikające z Prawa Telekomunikacyjnego również na umowę o udostępnienie kanałów. Kwestia ta może mieć dość duże znaczenie, w szczególności w razie chęci dokonania zmiany oferty programowej.
Skoro bowiem udostępnienie konkretnej oferty programowej stanowi usługę telekomunikacyjną, do każdej jej zmiany zastosowane muszą być przepisu Prawa Telekomunikacyjnego. W szczególności chodzi tu o następujące obowiązki:

  • szczegółowa treść oferty programowej operatora w dniu zawierania umowy z abonentem stanowi treść umowy o świadczenie usługi telekomunikacyjnej;
  • konieczne jest objęcie procedurą reklamacyjną, również sytuacji braku udostępnienia konkretnego kanału (nawet gdy oferowany jest kanał zamienny);
  • zawiadomienie abonentów na piśmie o każdej planowanej zmianie programowej (wycofanie kanału, zamiana kanału na jakikolwiek inny, dodatnie nowych kanałów) z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

Najważniejsze konsekwencje wiążą się z ewentualną zmianą oferty programowej. Po zawiadomieniu o każdej takiej zmianie abonent będzie bowiem uprawniony do wypowiedzenia umowy, w terminie aż do wejścia zmiany w życie. Dodatkowo jeśli abonent skorzysta z tego prawa nie będzie zobowiązany do zwrotu udzielonej mu przy zawieraniu umowy ulgi, o czym musi być również powiadomiony razem z informacją o możliwości wypowiedzenia umowy.
Wskazana zmiana na pewno ułatwi abonentom dokonywania zmian operatorów telekomunikacyjnych świadczących na ich rzecz usługi telewizyjne. Każda bowiem zmiana programowa w wykupionym przez abonenta pakiecie będzie uprawniała go do wypowiedzenia umowy bez ponoszenia konsekwencji związanych z udzielony rabatem.
Operatorom telewizyjnym pozostaje zatem obecnie dokładnie przemyśleć politykę programową tak aby zminimalizować ryzyko jej częstych zmian. Każda zmiana wiąże się z ryzykiem wypowiedzenia przez abonentów umowy. Dodatkowo należy też wspomnieć o zwiększeniu się kosztów administracyjnych operatorów. W przypadku jakiejkolwiek zmiany programowej operatorzy będą bowiem zobowiązani do pisemnego zawiadomienia o niej abonentów. Będą zatem zmuszeni ponieść koszty takiej korespondencji.
Reasumując, nowa kwalifikacja prawna usług telewizyjnych ułatwi abonentom rezygnację z zawartej umowy (umożliwi to każda zmiana oferty programowej) co może prowadzić do zmiany obecnego modelu świadczenia tych usług.
Komentarz do artykułu “Telewizja jako usługa telekomunikacyjna”.
Źródło artykułu: www.uke.gov.pl

Katarzyna Orzeł*, radca prawny – autorka komentarza

* Katarzyna Orzeł – radca prawny specjalizujący się w zagadnieniach związanych z prawem telekomunikacyjnym oraz szeroko pojętym prawem własności intelektualnej, współpracuje z krakowską kancelarią Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy: ck-legal.pl. Autorka artykułu prowadzi również specjalistycznego bloga wlasnoscintelektualna.com, poświęconego praktycznym problemom wykorzystania własności intelektualnej w działalności gospodarczej, w tym również działalności telekomunikacyjnej.
 
 

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY NUMER isprofessional

Najnowsze

Pieskie życie w telewizji, czyli o czym myśli Kameleon

Wyścig operatorów telewizyjnych trwa. Liczy się technologia, funkcjonalność, czyli sposoby konsumpcji treści, ilość i...

Narzędzia do obróbki kabli firmy Jonard w xbest.pl!

xbest.pl został dystrybutorem dużego, amerykańskiego producenta - firmy Jonard, który znany jest z wytwarzania...

Nie czekaj, dołącz do Lokalnych!

Wsparcie i łączenie sił przyświecają małym i średnim operatorom telekomunikacyjnym od dawna. Wspólne działania...

Gmail i nowy sposób odpowiadania na e-maile

Gmail wprowadza zmianę. Będzie to nowy sposób odpowiadania na e-maile. Dla fanów czatów, który...