O technologii 5G dziś i jutro na konferencji 5G Summit

542

Dzięki rozwojowi 5G zwiększa się konkurencyjność gospodarki, ale także efektywność działania administracji publicznej. O tych i innych aspektach sieci 5G mówił na konferencji 5G Summit wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

Konferencja 5G Summit została zorganizowana przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną. Został na nią zaproszony wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda. Wypowiadał się na temat technologii 5G obecnej w naszym życiu obecnie, ale także o tym, jak będzie rozwijać się w przyszłości.

– Rozwój sieci 5G przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności gospodarki i efektywności działania administracji publicznej. Pozytywnie wpłynie na aktywność zawodową społeczeństwa oraz przyspieszy wdrażanie inteligentnych rozwiązań i technologii opartych o dane – mówił
 Waldemar Buda.

Dlatego dla wzrostu gospodarczego państwa ważna jest nowoczesna infrastruktura szerokopasmowa oraz technologia 5G. Pozwolą one również na funkcjonowanie społeczeństwa informacyjnego. W nowej perspektywie finansowej funduszu europejskiego na lata 2021-27 udzielane będzie wsparcie na rozwój tej infrastruktury.

– W programie Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) na zwiększenie dostępu do ultraszybkiego internetu szerokopasmowego planujemy wydać ponad 800 mln euro. Z kolei w Krajowym Planie Odbudowy chcemy przeznaczyć 2,6 mld euro na infrastrukturę telekomunikacyjną. Bezpośrednie wsparcie skierowane zostanie przede wszystkim do przedsiębiorców telekomunikacyjnych, zarówno z sektora MŚP, jak i dużych firm – zapewnił  wiceminister.

Z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki będzie można finansować robotyzację linii produkcyjnych czy analitykę danych, ale także podnoszenie kompetencji pracowników.

Wiceminister  mówił również o tym, jak ważna jest dyskusja o charakterze i przyszłości sieci 5G w Polsce. Jednym z jej aspektów powinno być zastanowienie się na sposobami zapoznawania się z innowacyjnymi rozwiązaniami 5G wdrażanymi przez rodzime start-upy.

Źródło: gov.pl