Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej – nowy zawód

359

 
„Zawodową” mapę Polski uzupełni kierunek Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej. Kierunek powstanie zgodnie z postulatami firm telekomunikacyjnych.
Wprowadzenie nowego zawodu to pomysł Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej (PIKE). Izba zaproponowała utworzenie nowego zawodu, bo z jej dotychczasowych doświadczeń w realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wynika, że technicy wykształceni zgodnie z dotychczasowym programem rozmijają się z potrzebami pracodawców, np.: telewizji kablowych i producentów sprzętu wykorzystywanego przez te sieci.
Pracodawcy powinni wskazać jakie konkretne kwalifikacje muszą mieć absolwenci szkół zawodowych. Opinia Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Konfederacji Lewiatan potwierdza, że Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej to zawód z przyszłością. Minister Anna Streżyńska złożyła wniosek do Ministra Edukacji Narodowej o uwzględnienie tego zawodu w klasyfikacji zawodów szkolnictwa.
Nowy kierunek byłby przygotowany zgodnie z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego projektu pt. „Szerokopasmowi są przyszłościowi”.