Targi Technologii Szerokopasmowych INFOSTRADA 2015

403

17-19 listopada 2015 roku na Targach Lublin S.A. odbędzie się V edycja Targów Technologii Szerokopasmowych INFOSTRADA. Targi stwarzają przede wszystkim możliwość zapoznania się z nowościami wśród produktów i usług w obszarze infrastruktury telekomunikacyjnej oraz budowy i wykonawstwa sieci szerokopasmowych.

Targom Technologii Szerokopasmowych INFOSTRADA 2015 towarzyszyć będą wykłady i prezentacje poświęcone tematyce urządzeń i nowych technologii szerokopasmowych. Zaprezentowane zostaną możliwości zastosowań teleinformatyki w obszarze administracji, nauki, finansów oraz biznesu. Zakres tematyczny targów obejmuje:
1. materiały i urządzenia tworzące infrastrukturę komunikacji elektronicznej;
2. usługi związane z budową sieci;
3. wykonawstwo sieci szerokopasmowych;
4. dostawcy i operatorzy telekomunikacyjni.
INFOSTRADA 2015 zbiega się z rozpoczęciem realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.
Zakłada on wykorzystanie możliwości cyfrowych do poprawy jakości życia, m.in. poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do szerokopasmowego Internetu, zwiększenie dostępności e-usług publicznych i cyfryzację procesów administracyjnych oraz stałe podnoszenie kompetencji cyfrowych we wszystkich grupach społecznych.
W tym samym czasie odbędą się Lubelskie Targi Energetyczne ENERGETICS, będące jednym z wiodących wydarzeń w zakresie energetyki.
Szczegółowe informacje o targach znajdują się na stronie internetowej INFOSTRADA 2015
Wstęp na targi jest bezpłatny po wcześniejszej rejestracji za pośrednictwem strony internetowej lub w biurze targów w trakcie trwania wydarzenia
Targi Technologii Szerokopasmowych INFOSTRADA
17-19 listopada 2015
Targi Lublin S.A.
ul. Dworcowa 11
20-406 Lublin