Tag: V4

Grupa V4 sprawdzi kompetencje cyfrowe młodych mieszkańców państw członkowskich

Związek Cyfrowa Polska oraz organizacje partnerskie z Grupy Wyszehradzkiej zbadają kompetencje cyfrowe uczniów szkół podstawowych i średnich w Czechach, Polsce, na Słowacji...

Zmiana przewodnictwa w V4

1 lipca Węgry przejęły od Polski w Grupie Wyszehradzkiej. Stanęły też na czele Wirtualnego Sekretariatu ds. Projektów Cyfrowych V4. Został on powołany...

Pierwsze spotkanie Wirtualnego Sekretariatu ds. Projektów Cyfrowych V4

Odbyło się pierwsze spotkanie Wirtualnego Sekretariatu ds. Projektów Cyfrowych V4. Jego głównym tematem było uruchomienie i koordynacja regionalnych projektów, które służyłyby  przyspieszeniu...

Deklaracja Cyfrowa Grupy Wyszehradzkiej

Premierzy Grupy Wyszehradzkiej na jubileuszowym szczycie w Krakowie podpisali Deklarację Cyfrową. Pozwoli to na zacieśnienie współpracy w ramach projektów cyfrowych w regionie.

Top Grid