Deklaracja Cyfrowa Grupy Wyszehradzkiej

41

Premierzy Grupy Wyszehradzkiej na jubileuszowym szczycie w Krakowie podpisali Deklarację Cyfrową. Pozwoli to na zacieśnienie współpracy w ramach projektów cyfrowych w regionie.

Szczy premierów państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) został przygotowany przez polską prezydencję z okazji 30-lecia działalności Grupy. Gościem spotkania był przewodniczący Rady Europejskiej – Charles Michel.

Premierzy wzięli udział w sesji poświęconej strategii cyfrowej, w trakcie której rozmawiali m.in. o zmianie postrzegania technologii cyfrowych przez pandemie koronawirusa.

– Zacieśniając współpracę w ramach Grupy Wyszehradzkiej, sprawimy, że nasz głos będzie słyszalny przy podejmowaniu decyzji dotyczących strategii cyfrowej UE. Mamy okazję aby wspólnie zadbać o interesy naszego regionu i stymulować jego rozwój – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Zwieńczeniem dyskusji było podpisanie deklaracji o wzajemnej współpracy przy projektach cyfrowych –  Deklaracji Cyfrowej.

Dokument wskazuje, że Państwa V4 są zobowiązane m.in. do:
–  budowy wspólnych ram współpracy w ramach spraw cyfrowych,
– współpracy na rzecz zabezpieczenia funduszy unijnych na transformację cyfrową ze szczególnym uwzględnieniem projektów cyfrowych dotyczących V4,
– nawiązania trwałej współpracy między ośrodkami naukowo-badawczymi specjalizujących się w tematach cyfrowych, dotyczyć to będzie infrastruktury obliczeniowej i danych, Big Data, Przemysłu 4.0, Internetu rzeczy (IoT), cyberbezpieczeństwo i innych,
– wytwarzania przestrzeni do współpracy transgranicznych wśród przedsiębiorstw krajów V4 oraz współpraca na forum EU w sprawie tworzenia i skutecznego funkcjonowania transgranicznych projektów cyfrowych
– koordynacji działań poprawiających konkurencyjność i innowacyjność państw Grupy w sprawach cyfrowych
– wspierania organizacji wspólnych wydarzeń międzynarodowych dzięki delegowaniu na nie odpowiednich ekspertów,
– wymiany najlepszych praktyk i promocji osiągnięć V4 w obszarze cyfryzacji

Państwa V4 wyznaczyły też punkty kontaktowe ds. cyfrowych i powołały grupę ekspercką, która koordynowała będzie wspólne projekty cyfrowe Grupy Wyszehradzkiej. Będą to nowe produkty, modele biznesowe, inwestycje czy badania w zakresie transformacji cyfrowej

– Podpisanie Deklaracji Cyfrowej to ważny polityczny sygnał o gotowości administracji do współpracy z biznesem w zakresie projektów cyfrowych. Będziemy zabiegać o pozyskanie jak największej liczby partnerów z krajów V4, aby wypełnić ten dokument konkretną treścią – mówi Krzysztof Szubert, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Europejskiej Polityki Cyfrowej.

Krzysztof Szuber nie tylko ze strony Polski wyznaczony został do udziału w pracach grupy eksperckiej, ale jest również odpowiedzialny za organizację międzynarodowego Szczytu Cyfrowego IGF 2021, który odbędzie się w grudniu w Katowicach.

Źródło: gov.pl