Pierwsze spotkanie Wirtualnego Sekretariatu ds. Projektów Cyfrowych V4

163

Odbyło się pierwsze spotkanie Wirtualnego Sekretariatu ds. Projektów Cyfrowych V4. Jego głównym tematem było uruchomienie i koordynacja regionalnych projektów, które służyłyby  przyspieszeniu procesów transformacji cyfrowej państw Grupy Wyszehradzkiej.

Powołanie Wirtualnego Sekretariatu ds. Projektów Cyfrowych państw Grupy Wyszehradzkiej jest inicjatywą polską. Odbywa się ona w ramach przewodnictwa Polski w V4.

W Deklaracji Cyfrowej państwa V4 zobowiązały się do współpracy w zakresie spraw cyfrowych. W ramach tej współpracy ma zostać ustanowiony mechanizm konsultacji i wyznaczenie punktów kontaktowych ds. cyfrowych. Będą one koordynować wspólne projekty cyfrowe V4.

Do Wirtualnego Sekretariatu ds. Projektów Cyfrowych każdy premier mianował koordynatora. Są to Petr Očko, wiceminister ds. cyfryzacji i innowacji z Czech, Radoslav Repa, dyrektor generalny w Kancelarii Wiceprezesa Rady Ministrów ds. inwestycji i informatyzacji ze Słowacji, Károly Balázs Solymár, wiceminister cyfryzacji z Węgier oraz Krzysztof Szubert, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Europejskiej Polityki Cyfrowej z Polski.

Ten ostatni przewodniczył pierwszemu spotkaniu Wirtualnego Sekretariatu.

– Naszą rolą jest przełożenie kierunków politycznych wyznaczonych przez liderów V4 na konkretne projekty cyfrowe. Kluczowe będzie nawiązanie ścisłej współpracy z partnerami biznesowymi, naukowymi i finansowymi, którzy de facto będą faktycznymi wykonawcami tych projektów –  powiedział Krzysztof Szubert.

Petr Očko podkreślał wagę agendy cyfrowej w czasach pandemii i po niej. Głównie w obszarze cyfryzacji administracji publicznej. Wskazał też możliwe cyfrowe sektory współpracy Grupy Wyszehradzkiej  takie jak regulacje w zakresie AI, HPC czy tworzenie korytarzy 5G.

Károly Balázs Solymár uzupełnił to informacją o możliwości wspólnych projektów związanych z tematem gospodarki opartej na danych. Jest ona priorytetem Węgier.

Potencjalnym obszarem współpracy może być także międzyuczelnianych pracach badawczo-rozwojowych czy technologie chmurowe – o czym wspominał Radoslav Repa.

Na następne spotkanie Polska zobowiązała się przygotować wstępne propozycje projektów w zakresie współpracy cyfrowej państw V4, które będą zawierały zgłoszone propozycje.

Źródło: gov.pl