poniedziałek, 25 października, 2021

Tag: rozporządzenie

Zmiany w zasadach budowy sieci telekomunikacyjnych

Kancelaria Premiera Rady Ministrów opublikowała projekt rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. Jest to...

Rozstrzygnięcie aukcji 5G dopiero w 2021 roku

Wyczekiwana aukcja 5G miała odbyć się w marcu. W związku ze zmianami w Ustawie o prawie telekomunikacyjnym została ona jednak zawieszona, a...

Wytyczne dla operatorów telekomunikacyjnych odnośnie do planu w sytuacjach szczególnych zagrożeń

Zaprezentowane przez Radę Ministrów rozporządzenie w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń przedstawia wytyczne dotyczące sporządzania wspomnianego dokumentu.

Czy UKE poczeka… 20 lat?

Zaledwie kilka dni temu pisaliśmy o  nowym rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji  dotyczącego urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego. Przypomnijmy:„Nie...

UKE o Wi-Fi bez pozwolenia radiowego

19 stycznia 2015 r. weszło w życie  nowego rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych...