Tag: konsultacje

Konsultacje „Programu Rozwoju Kompetencji Cyfrowych”

Minister Cyfryzacji ogłasza  konsultacje „Programu Rozwoju Kompetencji Cyfrowych”. Celem przeprowadzenia konsultacji publicznych jest zebranie propozycji zapisów, które powinny zostać uwzględnione w Programie....

Konsultacje publiczne Aktu w sprawie danych do końca miesiąca

Dostępne jest polskie tłumaczenie projektu rozporządzenia w sprawie zharmonizowanych zasad dotyczących sprawiedliwego dostępu do danych i korzystania z nich. Dokument zwany jest...

Konsultacje projektu zmian wytycznych BEREC

Zmiany wytyczne dotyczące rozporządzenia w sprawie dostępu do otwartego internetu są obecnie na etapie konsultacji publicznych. Zmiany dotyczą stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego...

Konsultacje objaśnień dla Estońskiego CIT 2.0

Pod konsultacje trafił  projekt objaśnień Estońskiego CIT. Jest to ryczały od dochodu spółek, z którego niektórzy przedsiębiorcy mogą korzystać od stycznia 2021...

Konsultacje „Drogi do cyfrowej dekady”

Konsultacje do programu polityki cyfrowej Unii Europejskiej do 2030 r. Może w nich wziąć udział każdy, kto chciałby płynąć na jej kształt....

Europejska przestrzeń danych dotyczących zdrowia

Odbywają się właśnie konsultacje dotyczące utworzenia europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia. Prowadzi je Komisja Europejska. Potrwają do 26 lipca 2021 roku.Jednym z...

Współtwórz agendę jednego z najważniejszych wydarzeń o przyszłości internetu

Rozpoczęły się konsultacje tematów, które poruszone zostaną podczas Szczytu Cyfrowego ONZ - IGF 2021 w Polsce. Otwarte konsultacje i posiedzenie MAG potrwają...

Konsultacje społeczne dla NGO

Żeby poznać potrzeby i oczekiwania organizacji pozarządowych, ogłoszono konsultacje. Mają one wskazać, jak NGO-sy widzą współpracę z administracją rządową z obszarze cyfryzacji.Konsultacje...

Konsultacje Europejskiego Aktu ws. danych

Odbywają się konsultacje dotyczącego Aktu w sprawie danych (Data Act). Prowadzi je Komisja Europejska. Dokument jest kolejnym etapem ułatwiania dostępu do danych...

Kolejne konsultacje Europejskiej Dekady Cyfrowej

Najbliższe lata to „Europejska Dekada Cyfrowa”. Tak zapowiedziała szefowa Komisji Europejskiej (KE) Ursula von der Leyen. I Europa do tego się przygotowuje....

Top Grid