Konsultacje objaśnień dla Estońskiego CIT 2.0

69
pixabay tax, podatki

Pod konsultacje trafił  projekt objaśnień Estońskiego CIT. Jest to ryczały od dochodu spółek, z którego niektórzy przedsiębiorcy mogą korzystać od stycznia 2021 r. Można go stosować zamiast ogólnych reguł rozliczenia CIT. Od 1 stycznia 2022 r. poszerzy się jeszcze krąg przedsiębiorców, którzy będą mogli z niego skorzystać.

Polski Ład wprowadza szereg zmian w Estońskim CIT. Projekt objaśnień dotyczy interpretacji przepisów, z których od 1 stycznia 2022 r. będą mogli korzystać nie tylko ci, którzy robią to obecnie, ale też kolejni przedsiębiorcy. Od tego momentu jego oficjalna nazwa to będzie Ryczałt od dochodów spółek.

–  Estoński CIT to opcja pozwalająca firmom na zastąpienie dotychczasowych zasad rozliczania CIT podatkiem od dystrybucji zysków. Zamiast płacić podatek co miesiąc, co kwartał czy co rok, od osiągniętego w tym okresie dochodu, estoński podatnik płaci go jedynie od kwoty, którą sam zdecyduje się przenieść poza biznes, np. w formie dywidendy. W ten sposób przedsiębiorca ma 100 proc. kontroli nad wysokością i terminem opodatkowania – przekonuje wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Od 1 stycznia 2022 r. z Estońskiego CIT oprócz spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością będą mogły skorzystać również proste spółki akcyjne, spółki komandytowo-akcyjne oraz spółki komandytowe.

Zniknie również kryterium przychodowe. W 2021 r. z Estońskiego CIT mogły korzystać jedynie te firmy, których roczne przychody nie przekraczały 100 mln złotych.

– Likwidacja kryterium przychodowego to ważny krok zwiększający dostępność Estońskiego CIT. To też odpowiedź na jeden ze zgłaszanych nam kluczowych postulatów rynku. Od 2022 r. ryczałt od dochodów spółek będzie również dostępny dla firm o rocznych przychodach przekraczających 100 mln zł – informuje wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Kolejną zmianą będzie brak obowiązku ponoszenia nakładów inwestycyjnych w określonej ustawowo wysokości i na określone cele.

Zmieni się również sposób rozliczenia podatku od zysku netto wypracowanego w okresie opodatkowania Estońskim CIT w przypadku zaprzestania tego rodzaju rozliczenia.

Trwają właśnie konsultacje podatkowe związane z Estońskim CIT – Ryczałtem od dochodów spółek. Otwarte są one dla wszystkich zainteresowanych. Uwagi i opinie można zgłaszać  do 30 listopada 2021 r. na adres: estonskicitkonsultacje@mf.gov.pl.

Więcej informacji na stronie:https://www.gov.pl/web/finanse/konsultacje-podatkowe—estonski-cit-2.0