Tag: e-PUAP

E-usługi w 2020 roku

Rok 2020 był rekordowym rokiem cyfrowym. Codziennie ponad 11 tysięcy Polaków zakładało profil zaufany, a do urzędów trafiało prawie cztery tysiące elektronicznych...

E-usługi we wrześniu 2020 r.

We wrześniu Polacy wysłali online trzy razy więcej pism ogólnych niż rok temu, ponad cztery razy więcej elektronicznych wniosków o odpisy aktów...

"Wrota Lubelszczyzny"… otwarte!

Zakończono fazę wdrożeniową projektu „Wrota Lubelszczyzny – informatyzacja administracji”. Obecnie rozpoczął się 5-letni etap utrzymania systemu. Za realizację tego przedsięwzięcia, którego celem jest informatyzacja...

Top Grid