Tag: badanie konsumencie

Klienci instytucjonalni oceniają rynek usług telekomunikacyjnych. Badanie UKE

UKE przeprowadziło i opublikowało „Badanie ankietowe opinii publicznej w zakresie funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych oraz oceny preferencji konsumentów. Klienci instytucjonalni”.Badanie pozwoliło sprawdzić,...

Badanie konsumenckie korzystania z usług telekomunikacyjnych przez klientów indywidualnych w 2020...

Ponad połowa ankietowanych w badaniu dotyczącym tego, jak klienci indywidualni korzystali z usług telekomunikacyjnych w 2020 roku, dostrzegła większe zapotrzebowanie na usługi...

Top Grid