TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Klienci instytucjonalni oceniają rynek usług telekomunikacyjnych. Badanie UKE

UKE przeprowadziło i opublikowało „Badanie ankietowe opinii publicznej w zakresie funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych oraz oceny preferencji konsumentów. Klienci instytucjonalni”.

Badanie pozwoliło sprawdzić, z jakich usług telekomunikacyjnych i w jaki sposób najczęściej korzystają klienci instytucjonalni.
Przede wszystkim wskazało, że najczęściej korzystają oni z internetu – 89 proc. badanych i to zarówno ze stacjonarnego, mobilnego jak i tego w telefonie. Telefon komórkowy to wybór 83 proc. badanych, a 68 proc. wybrało telefon stacjonarny.

Firmy do swoich potrzeb wykorzystują od  1 do 5 kart SIM (w sumie 69 proc. respondentów), a najczęściej jest to jedna karta – 24 proc.

Średnia wysokość rachunków, jakie firmy ponoszą na telefonię stacjonarną to 205 zł, natomiast na telefonie komórkową jest to 384 zł. Podstawowym kryterium, które wpływa na wysokość rachunków jest liczba pracowników.

W 38 proc. podmiotów, w których używa się telefonii komórkowej korzysta się także z komunikatorów w telefonach. Najczęściej jest to Messenger (74 proc.) czy WhatsApp (69 proc.) Doceniają oni przede wszystkich ich dodatkowe funkcje takie jak współdzielenie plików – 52 proc. czy brak dodatkowych opat za ich użytkowanie – 34 proc. oraz stabilność połącznia- 26 proc.
Chociaż nadal najpopularniejsze są tradycyjne rozmowy przez telefon jako forma komunikacji. Taki wybór jest udziałem 74 proc. badanych.

Zaledwie 17 proc. użytkowników biznesowych korzysta z automatycznych powiadomień A2P. Najbardziej znanymi powiadomieniami są alerty RCB – 69 proc,, wiadomości systemowe – 61 proc. oraz powiadomienia kurierskie i pocztowe – 61 proc.

INTERNET
Prawie wszystkie – bo 97 proc. – badane podmioty korzystają z internetu stacjonarnego. Najczęściej jest to dostęp stacjonarny – 75 proc. czy dostęp mobilny w telefonie – 53 proc. lub na komputerze – 31 proc.

Internet  postrzegany jest jako kluczowe narzędzie wspierające funkcjonowanie firmy.
Średnie rachunki za internet stacjonarny wynoszą 161 zł, a 72 proc. płaci rachunki do 200 zł. Wyższe rachunki dotyczą ionternetu mobilnego, gdyż średnio jest to 178 zł, jednak tutaj też większość mieści się w przedziale do 200 zł.

BEZPIECZEŃSTWO W SIECI
Niemal wszystkie badane firmy – 92 proc –  korzystają z aktualnego oprogramowania oraz programów antywirusowych 87 proc.

Najczęściej poziom prywatności przy korzystaniu z sieci mają zwiększyć programy antywirusowe – 66 proc. , bezpieczne przeglądarki – 37 proc. czy szyfrowanie wiadomości  i połączeń – 33 proc.

93 proc. firm nie spotkało wykorzystanie udostępnianych przez nie danych. Zaledwie 8 proc. przyznaje, że spotkała się z próbami wyłudzenia danych i częściej dotyczyły one pracowników (55 proc.) niż klientów (18 proc.).

46 proc. firm zatrudnia osoby, które mają dbać o bezpieczeństwo w sieci. Wzrost możliwości zatrudnienia takiej osoby/takich osób jest proporcjonalny do wzrostu ogólnej liczby zatrudnionych w firmie osób. W mikrofirmach zatrudniających do 10 osób jest to 22 proc., w firmach zatrudniających od 10 do 249 osób jest to 73-78 proc, natomiast w największych firmach, w których pracuje powyżej 250 osób -93 proc.

USŁUGI OVER THE TOP

46 proc firm korzysta z usług OTT, a najczęściej robią to mikrofirmy – 52 proc.
Najczęstszą usługą OTT jest komunikacja internetowa i wideokonferencje , które w małych firmach osiągają 65 proc.
Według badanych te usługi poprawiły komunikację w firmie, ale jednak nie są zainteresowani całkowitym zastąpieniem przez nie usług tradycyjnych.

SIEĆ 5G

Połowa respondentów słyszała o sieci 5G. Według 45 proc. z nich rozwój tej sieci nie wpłynie na działalność ich firmy, 35 proc. uznaje, że poprawi to komunikację.

Aktualne parametry sieci 5G ankietowani uznają za wystarczające do potrzeb firmowych. Najlepiej oceniają prędkość dostępu – 40 proc. jest z niej zadowolona.

BIG DATA
Znajomość pojęcia „Big Data”  deklaruje zaledwie 13 proc. badanych. Najczęściej wiedza o nim pojawia się pośród dużych firm – 33 proc. Korzyści, jakie widzą ze stosowania usług Big Data to przede wszystkim wiarygodność danych – 63 proc. i wzrost satysfakcji klientów końcowych – 50 proc.

PRZETWARZANIE DANYCH W CHMURZE

61 proc. badanych kojarzy pojęcia przetwarzania danych w chmurze. Z nich połowa z niego korzysta, ale częściej są to infrastruktury zewnętrzne (30 proc.) niż wewnętrzne (19 proc.) Korzyści jakie dostrzegają w tej usłudze to łatwość obsługi – 80 proc., bezpieczeństwo przed utratą danych – 64 proc. czy wydajność i niezawodność -42 proc.

JEDNOLITY RYNEK CYFROWY

Zaledwie 17 proc. badanych sprzedaje towary lub usługi na rynkach zagranicznych, głównie do UE. Większość przedstawicieli badanych firm i instytucji nie widzi możliwości obsługi odbiorców zagranicznych – nie planują tego bądź ich profil nie pasuje do odbiorców zagranicznych.

OCENA RYNKU TELEKOMUNIKACYJNEGO

Wśród ocenianych aspektów funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego najlepiej oceniono dostęp do usług, ich jakość oraz jakość obsługi klienta. Słabej wypadł zakres usług czy jego dopasowanie do potrzeb klienta. Najgorzej oceniano przejrzystość ofert, zrozumiałość procedur, ceny usług oraz skuteczność reklamacji.

1/5 przedstawicieli badanych firm dostrzega pozytywne zmiany na rynku – przede wszystkim obniżkę cen czy poprawę jakości usług, natomiast 10 proc. badanych uznaje te dwa aspekty za negatywne zmiany na rynku ( wzrost cen i pogorszenie jakości usług).

44% badanych firm słyszało o działalności Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ale nie potrafią ocenić tych działań.

COVID-19 A RYNEK TELEKOMUNIKACYJNY

Na koniec warto się przyjrzeć temu, jak przedstawiciele firm oceniają rynek telekomunikacyjny z perspektywy pandemii Covid-19.
Epidemia podniosła odsetek firm, dla których usługi telekomunikacyjne stały się zdecydowanie ważne. 1/3 badanych uznaje, ze czas pandemii i kwarantanny spowodował wzrost zapotrzebowania na takie usługi. Najczęściej były to połączenia głosowe -74 proc., ale też wysyłanie wiadomości SMS – 36 proc.

Pandemia COVID-19 nie miała znaczącego wpływu na wybór lub zmianę oferty usług telekomunikacyjnych.  4/5 badanych firm nie napotkała również problemów związanych ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych podczas pandemii.  

W 49 proc. badanych firm świadczono pracę zdalną, a w 42% korzystano z e-learningu. Nie wynikały z tego powodu żadne problemy z usługami telekomunikacyjnymi, nie spadła jakość usług.

59 proc. badanych wskazało, ze w tym okresie częściej korzystano z wideokonferencji , a ich jakość była zadowalająca.

Źródło danych i wykresów – Raport do pobrania na stronie: https://www.uke.gov.pl/akt/badanie-konsumenckie-2020-klienci-instytucjonalni,376.html?fbclid=IwAR3jjRPNOFc9a8CDMmtfktGT15tBkW_wQ6Iv5HvMkHbmpVww8EdoQRAlMJ8

Klaudia Wojciechowska
Klaudia Wojciechowska
Redaktorka ISPortal i ISProfessional. Dziennikarka telewizji lokalnego operatora telekomunikacyjnego Ret-Sat1. Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim ze specjalizacją filmoznawstwo i nowe media.

przeczytaj najnowszy numer isporfessional

Najnowsze