Badanie konsumenckie korzystania z usług telekomunikacyjnych przez klientów indywidualnych w 2020 roku

39
Vlada Karpovich

Ponad połowa ankietowanych w badaniu dotyczącym tego, jak klienci indywidualni korzystali z usług telekomunikacyjnych w 2020 roku, dostrzegła większe zapotrzebowanie na usługi telekomunikacyjne w czasie pandemii. Najczęściej korzystaliśmy z połączeń głosowych i komunikatorów internetowych.

Wielu Polaków zwracało w zeszłym roku szczególną uwagę na jakość dostępnych dla nich usług telekomunikacyjnych. Co czwarta badana osoba wykonywała w 2020 roku pracę zdalną, z czego połowa w niepełnym zakresie czyli do 10 dni w miesiącu. Większość pozytywnie ocenia usługi telekomunikacyjne wykorzystywane do pracy.

W trakcie pandemii najczęściej wykonywaliśmy połączenie głosowe i używaliśmy komunikatorów internetowych, na co wskazuje co druga badana osoba. 1/3 badanych wymienia natomiast portale społecznościowe i wiadomości SMS. Trochę rzadziej w badaniu pojawiają się zakupy online.

23 proc. ankietowanych korzystało w tym czasie z nauki online, jednak 1/5 badanych negatywnie ocenia usługi telekomunikacyjne, które były do tego wykorzystywane. Najczęstszymi problemami były te techniczne związane z aplikacjami czy przerwy w dostępnie do sieci, na co wskazuje 50 proc. badanych.

Az 92 proc. osób, które posiadają telefony komórkowe, korzysta przy ich użyciu z internetu. Ponad połowa w ramach abonamentu. 80 proc. osób posługuje się komunikatorami internetowymi w telefonie wybierając najczęściej Messengera. Osoby, które korzystają z internetu w telefonie, najczęściej są zadowolone z wykorzystywanej sieci.

Jednak najbardziej popularnym dostępem do internetu nadal jest ten stacjonarny, na co wskazują dwie trzecie badanych. Większość zna też pojęcia 5G, bo tylko 13 proc. twierdzi, że nigdy się z nim nie spotkało. Z raportem można zapoznać się wchodząc na stronę: https://www.uke.gov.pl/akt/badanie-konsumenckie-2020-klienci-indywidualni,374.html

Źródło: uke.gov.pl