Szybki internet to droższe mieszkanie

69

Jednym z czynników jakie bierzemy pod uwagę przy wyborze nieruchomości jest dostęp do szybkiego internetu. Mieszkania i domy z wydajnym łączem internetowym cieszą się większym zainteresowaniem, a kupujący są w stanie zapłacić za nie więcej -wynika z badania opublikowanego przez InsightOut Lab.

Nabywcy coraz częściej wymagają dostępu do szybkiego internetu w danej lokalizacji, są też skłonni zapłacić więcej za nieruchomość, która jest wyposażona w dostęp do szerokopasmowego łącza. Co trzeci przebadany Polak uważa również, że dostęp do wydajnej infrastruktury internetowej jest najważniejszym czynnikiem decydującym o wyborze domu lub mieszkania.

Ponadto:

  • 34 proc. Polaków uważa, że najważniejszym czynnikiem przy wyborze mieszkania jest dostęp do szybkiego internetu,
  • 45 proc. badanych zadeklarowało, że przy kupnie nieruchomości byłoby skłonnych dopłacić maksymalnie do 3000 zł, jeśli dana nieruchomość miałaby dostęp do szybkiego i stabilnego internetu,
  • 39 proc. Polaków, którzy zadeklarowali brak szybkiego internetu w swoim domu, dopłaciłoby za niego maksymalnie 50 zł miesięcznie,
  • 39proc. mieszkańców pięciu województw centralnej i północno-wschodniej Polski uważa, że dostępność szybkiego internetu pozytywnie wpływa na wartość nieruchomości.

W opracowaniu przeanalizowano również rynkowe dane z kilku krajów europejskich oraz USA. Oprócz sytuacji na rynku nieruchomościowym, związanej z dostępnością szybkiego internetu, analiza ukazuje również ogólne trendy, wpływające na globalny rozwój szerokopasmowej infrastruktury.

– Duża przepustowość łącza przekłada się na wyższą cenę danej nieruchomości, a wraz z nasileniem trendów społeczno-kulturowych, ekonomicznych i technologicznych ta zależność będzie jedynie wzrastać. Już teraz obserwujemy nasilenie presji społecznej na zwiększanie dostępu do szerokopasmowych łączy, co związane jest z rozpowszechnieniem pracy i nauki zdalnej, a także z rozwojem cywilizacyjnym i potrzebami nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego – komentuje Mariusz Pleban, założyciel i CEO InsightOut Lab.

Potrzebujemy łącz

Nieustanny rozwój technologii informatycznych sprawia, że coraz większa część naszego życia przenosi się do świata wirtualnego. Proces ten przyspieszyła rzecz jasna, pandemia. Wskazują też na to dane pozyskane przez InsightOut Lab:

  • 81 proc. ankietowanych Polek i Polaków odpowiedziało, że ma dostęp do szybkiego internetu w swoim miejscu zamieszkania. 9% badanych odpowiedziało, że takiego łącza nie posiada, a u 10% ankietowanych jednoznaczna odpowiedź sprawiała problemy („trudno powiedzieć”),
  • mieszkańcy wsi nieco rzadziej deklarowali posiadanie szybkiego łącza w swoim domu (73 proc. pozytywnych odpowiedzi) niż mieszkający w różnej wielkości miastach (średnio 84 proc.),
  • co piąty ankietowany używał domowego internetu głównie do pracy. Dodatkowo ponad 40 proc. osób, które używają sieci w celach zawodowych, uważa jednocześnie szybkie łącze za najważniejsze kryterium przy wyborze mieszkania,
  • 42 proc. respondentów oznajmiło, że spędza w sieci od trzech do
  • pięciu godzin dziennie, a co czwarty ankietowany określił ten czas na maksimum dwie godziny,
  • wśród ankietowanych, którzy korzystają z sieci ponad 10 godzin, znalazło się tylko 3 proc. odpowiedzi osób 55+ i 5 proc. z grupy wiekowej 45-54 lata. Odsetek ten jest zdecydowanie wyższy u młodszych internautów i wynosi odpowiednio 11 proc. u osób z grupy 18-24 i 13 proc. z grupy 25-34 lata.

UKE potwierdza

Wykazany trend znajduje również odzwierciedlenie w statystykach Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE), które wskazują na wyraźny wzrost czasu spędzanego w internecie przez Polaków. Jeśli przed pandemią surfowaliśmy średnio 3,1 godz. dziennie, to w listopadzie 2021 r. było to już 4,1 godz. Statystyki te przekładają się wprost na zwiększony transfer danych w globalnej sieci.

– W nowych warunkach społecznych, gdy na skutek pandemii internet stał się jeszcze istotniejszym niż dwa lata temu narzędziem pracy, rozrywki i nauki, znaczenia nabiera kwestia dostępności do szybkiego i stabilnego transferu danych w miejscu zamieszkania. Spośród dostępnych technologii rozwijanie infrastruktury światłowodowej staje się niemal oczywistym rozwiązaniem, by sprostać gwałtownie rosnącym potrzebom klientów. Zapewnienie dostępu wszystkim mieszkańcom kraju do powszechnej i niezawodnej infrastruktury szerokopasmowej jest również fundamentem skutecznej transformacji cyfrowej i gwarancją rozwoju cywilizacyjnego Polski – dodaje Mariusz Pleban.

Na tle Europy

Według danych Eurostatu za 2021 r., w Polsce stałe łącze szerokopasmowe posiadało 69 proc. gospodarstw domowych. W Czechach wskaźnik ten wyniósł 84 proc., w Niemczech – 82proc., a we Francji – 80 proc.. Polski wynik jest porównywalny do odnotowanego w Bułgarii (63 proc.) i na Litwie (67 proc.). Powyższe dane wyraźnie wskazują na dystans dzielący nasz kraj od europejskich liderów i potrzebę jak najszybszego pokrycia mapy kraju szybką infrastrukturą sieciową. Zapewnienie dostępu wszystkim mieszkańcom kraju do powszechnej i niezawodnej infrastruktury szerokopasmowej jest również fundamentem skutecznej transformacji cyfrowej i gwarancją rozwoju cywilizacyjnego.

O InsightOut Lab

InsightOut Lab to ośrodek analityczny realizujący projekty nastawione na przyspieszanie procesu dokonywania zmian. Celem działania jest definiowanie stanu wiedzy grup społecznych, decydentów i poziomu ich akceptacji do konkretnych rozwiązań, trendów i idei pojawiających się na rynku oraz przedstawianie nowej rzeczywistości w najprostszej do przyswojenia formie. Pomaga w łatwiejszym dostosowaniu się do przemian na rynku. InsightOut Lab zbiera dane pochodzące z Polski i ze świata. Realizuje zadania w zakresie monitoringu strategicznego i analiz rynkowych. Opracowuje badania, analizy i raporty tematyczne realizowane z własnej inicjatywy, jak i na zlecenie firm i organizacji. 

Żródło: materiały prasowe InsightOut Lab

Pełna wersja raportu: Dostęp do szybkiego Internetu a wartość nieruchomości.