Szef grupy Vodafone zabiera głos. „Infrastruktura cyfrowa musi patrzeć w przyszłość, a nie wstecz”

Vodafone

„We Włoszech rząd dąży do skutecznej renacjonalizacji i ponownej monopolizacji” – pisze Nick Read, szef grupy Vodafone na łamach POLITICO. Artykuł ukazał się pod znamiennym tytułem „Infrastruktura cyfrowa musi patrzeć w przyszłość, a nie wstecz”.

Aktywność w mediach wymusiły na szefie grupy Vodafone nie tylko działania włoskiego rządu, ale również zła unijna polityka stosowana wobec firm operujących na europejskim rynku telekomunikacyjnym.

„Monopole i wymuszona konkurencja są szkodliwe dla konsumentów, europejskiej gospodarki cyfrowej i prawa UE” – pisze szef Vodafone, odwołując się do działań włoskiego rządu, który dąży do skutecznej renacjonalizacji i ponownej monopolizacji, czy działań w Portugalii i Czechach. W tych krajach zdaniem Reada urzędnicy dążą do krótkoterminowych obniżek cen dla konsumentów. Nowi gracze są sztucznie „wpychani” na rynek, poświęcając graczy o ugruntowanej pozycji, którzy zainwestowali znaczne środki w dostarczanie wysokiej jakości infrastruktury cyfrowej.

CEO Vodafone prosi o „możliwość dalszego konkurowania na uczciwych i sprawiedliwych warunkach.” „Europa musi poważnie podejść do kwestii zniwelowania rosnących luk w infrastrukturze cyfrowej” – pisze Read, twierdząc, że nasz kontynent potrzebuje teraz uczciwej konkurencji, zachęt do inwestycji i operatorów o odpowiedniej skali działalności, aby Europa mogła konkurować poważnie w nowych technologiach z USA i Chinami.

Grupa Vodafone jest największym operatorem telefonii komórkowej i stacjonarnej w Europie. Jest obecna w 11 krajach UE.

Źródło: Politico