Świętokrzyska sieć regionalna prawie gotowa

Stan zaawansowania prac budowlanych w projekcie “Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Świętokrzyskie”  wynosi ponad 74 proc. – oświadczył Andrzej Sztokfisz, zastępca dyrektora Biura Społeczeństwa Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach, które odpowiada za realizację inwestycji.

– Późną wiosną wykonany zostanie jeden z najbardziej skomplikowanych pod względem technologicznym elementów przedsięwzięcia – przeprowadzenie kabla pod dnem Wisły, co umożliwi połączenie województwa świętokrzyskiego z lubelskim. Z kolei z Podkarpaciem region zostanie skomunikowany przez most na Wiśle w Połańcu. – Prace toczą się zgodnie z harmonogramem. Przy takim tempie robót rokuję, że inwestycja będzie zakończona w terminie, czyli w lipcu – powiedział Andrzej Sztokfisz.
Jednocześnie Urząd Marszałkowski szuka głównego operatora sieci. Działanie te prowadzone są w trybie tak zwanego dialogu konkurencyjnego. Uczestniczą w nim trzy podmioty. – Przygotowujemy dokumentację, na podstawie której te firmy mają złożyć ofertę – poinformował zastępca dyrektora Biura Społeczeństwa Informacyjnego.
Zewnętrzny operator będzie zarządzał siecią w imieniu jej właściciela, czyli samorządu województwa. To on dokona wyboru podmiotów, które zaczną świadczenie usług tak zwanej ostatniej mili. Chodzi o doprowadzenie Internetu bezpośrednio do mieszkańców oraz instytucji i urzędów.
Źródło: Echo Dnia
Zdjęcie: szerokopasmowe.lubelskie.pl