Elektroniczny Obieg Informacji w Firmie – bezpłatna konferencja w Krakowie

415

Podczas wydarzenia, które odbędzie się 26 maja w hotelu Holiday, przedstawiciele wiodących firm zaprezentują swoje rozwiązania oraz zaproponują narzędzia do usprawnienia i zautomatyzowania działań związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem.

Wieloletnie doświadczenie w propagowaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych pozwala nam stworzyć wydarzenie łączące potrzeby ich dostawców i odbiorców.
– Późną wiosną wykonany zostanie jeden z najbardziej skomplikowanych pod względem technologicznym elementów przedsięwzięcia – przeprowadzenie kabla pod dnem Wisły, co umożliwi połączenie województwa świętokrzyskiego z lubelskim. Z kolei z Podkarpaciem region zostanie skomunikowany przez most na Wiśle w Połańcu. – Prace toczą się zgodnie z harmonogramem. Przy takim tempie robót rokuję, że inwestycja będzie zakończona w terminie, czyli w lipcu – powiedział Andrzej Sztokfisz.
Zakres tematyczny:
·        Dokumenty w chmurze
·        Dokumenty w chmurze /dokumenty elektroniczne
·        Zarządzanie obiegiem dokumentów
·        Skrócenie czasu przetwarzania dokumentu i podniesienie ergonomii pracy
·        Skanowanie i e-archiwum (Systemy archiwizacji danych)
·        Systemy zarządzania wydrukami dokumentów w firmie
·        Rozwiązania mobilne
·        Workflow – zarządzanie procesami biznesowymi
·        Bezpieczny druk i nowoczesna archiwizacja dokumentów
·        Masowe wydruki
·        Automatyzacja obsługi faktur / E-faktura /(oprogramowanie)
·        Portale korporacyjne inter/intra/extranet
·        Systemy OCR
·        OMRPKI – dokument elektroniczny
·        Narzędzia back-office
·        Bezpieczeństwo
·        Emarketing (m.in. AdWords, Analytics, SEO, content marketing, social media).
·        Aplikacje mobilne (mobilne wersje serwisów)
·        Generowanie leadów
Uczestnicy
Konferencję kierujemy do szerokiego kręgu odbiorców wykorzystujących omawiane technologie: obiegu dokumentów, przetwarzania i składowania informacji, do osób z branż: informatycznej, bankowej, finansowej, ubezpieczeń, administracji oraz telekomunikacji i przemysłu.
Uczestnikom konferencji zapewniamy :
·        komplet materiałów konferencyjnych,
·        przerwy kawowe,
·        możliwość uczestniczenia w wybranych prelekcjach
·        bezpośredni kontakt z ekspertami
Rejestracja: GIGACON