Światowy Dzień Światłowodów – Gimme Fibre Day

433

Każdego roku w dniu 4 listopada ludzie na całym świecie obchodzą Światowy Dzień Światłowodów. Czemu? Dlatego, że to przyszłościowe rozwiązanie dostępu do szerokopasmowego interentu. Ma pozytywny wpływ na jednostki i społeczności! Gimme Fibre Day to także Twój dzień! 
Wydarzenie będzie zawierać serię aktywności i regionalnych inicjatyw, w których udział będą brały globalne FTTH Council w Afryce, obu Amerykach, APAC, Europie, Latam i MENA. Upamiętniając urodziny Sir Charlesa Kuen Kao, laureata nagrody Nobla z fizyki za przełomowe osiągnięcie w przesyle światła przez światłowody, co miało ogromne znaczenie dla optycznej komunikacji. Wydarzenie to honoruje jedyne przyszłościowe rozwiązanie szerokopasmowego dostępu na rynku i pokazuje, jak światłowody wpłynęły pozytywnie na społeczności na całym świecie oraz to, co decydenci mogą zrobić, aby pomóc w rozwoju światłowodów optycznych.
„Rola światłowodów jest niezbędna we wzroście ogólnoświatowej komunikacji: Gimme Fibre Day zawsze pomaga nam w konsolidacji naszych sił we wspólnej misji, by skończyć to, co zaczął Sir Charles Kao”, mówi prezes FCGA.