Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego

17 maja przypada Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego. Co roku z tej okazji odbywają się wydarzenia związane z nowymi technologiami, telekomunikacją i informatyką.

Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego – ang. World Information Society Day – to  coroczne święto obchodzone 17 maja. Ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 27 marca 2006 roku. Organizacja Narodów Zjednoczonych zastąpiła nim Międzynarodowy Dzień Telekomunikacji.

Z okazji tego dnia na całym świecie organizuje się najróżniejsze imprezy poświęcone nowym technologiom. Obchody ŚDSI  koordynowane są przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny.

Już 25 maja w godzinach 10-17 odbędzie się konferencja “Polska w technosferze przyszłości”. Jej tematyka to najnowsze technologie i ich znaczenie dla rozwoju społecznego i gospodarczego. Prelegentami będą naukowcy, przedstawiciele oraz administracji państwowej.

We wrześniu natomiast będzie miała miejsce XVIII Konferencja Informatyka w Edukacji. Przybliża ona zastosowanie technologii cyfrowych w edukacji. Udział w niej biorą nauczyciele szkolni i akademiccy, przedstawiciele ośrodków doskonalenia nauczycieli, koordynatorzy ds. innowacji, przedstawiciele ministerstw oraz innych instytucji związanych z informatyzacją szkół.

A 10 września 2021 r. w Filharmonii Narodowej odbędzie się  Wielka Gala Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Więcej informacji na temat tegorocznych obchodów ŚDSI na stronie: https://sdsi.pl/