TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Stopnie ochrony IP w telefonach

Producenci wielu smartfonów zapewniają, że określone modele są wyjątkowo odporne na uszkodzenia. Oznacza to, że sprawdziły się po przeprowadzeniu odpowiednich testów w kontrolowanych warunkach.

Czym jest norma IP w telefonie?

Klasyfikacja ta określa stopień ochrony aparatu, a także każdego innego urządzenia elektrycznego przed czynnikami zewnętrznymi. W przypadku telefonu możemy ja określić jako zestandaryzowany opis odporności na pył, wodę i upadki. Jest ona zdefiniowana w międzynarodowej normie IEC 60529.

Przykładowy model telefonu o podwyższonej odporności może otrzymać klasyfikację IP57.

Warto też zaznaczyć, ze IP to skrót z języka angielskiego od International Protection Rating, co tłumaczymy jako Międzynarodową Klasyfikację Ochrony.

O czym informują stopnie ochrony IP?

Cyfra następująca po skrócie IP składa się z dwóch do czterech znaków. Pierwszy zawsze oznacza odporność na kontakt z ciałami stałymi (w tym pyłu i kurzu), a drugi na penetrację wody. Dwie kolejne, często nie występujące w przypadku smartfonów, dotyczą stopienia ochrony przed uderzeniem.

Jak czytać standardy IP?

Solidna piątka oznacza na przykład, że telefon wytrzyma przypadkowy dotyk śrubokrętem, gwoździem, cienkim drutem lub przewodem oraz że nie może wniknąć do środka żaden większy pyłek, który mógłby zakłócić pracę wewnętrznej elektroniki telefonu.

Ochrona przed wodą na poziomie 7 oznacza to, że nasz telefon wytrzyma silny strumień wody lub zalewanie falą z dowolnego kierunku albo aż do trzydziestu minut pod powierzchnią wody, w temperaturze pokojowej, gdy dolna powierzchnia obudowy znajduje się metr pod powierzchnią.

Stopnie ochrony IP w telefonach – co oznaczają?

Oto szczegółowe odczytanie norm:

Zabezpieczenie przed ciałami stałymi według normy IP (zgodnie z PN-EN 60529:2003):

 • 0 brak ochrony
 • 1 ochrona przed ciałami o wielkości ponad 50 mm (przypadkowy dotyk dłonią)
 • 2 ochrona przed ciałami o wielkości ponad 12,5 mm (przypadkowy dotyk palcem)
 • 3 ochrona przed ciałami o wielkości ponad 2,5 mm (przypadkowy dotyk drutem lub wkrętakiem)
 • 4 ochrona przed ciałami o wielkości ponad 1 mm (cienkie narzędzie, cienki przewód)
 • 5 ochrona przed wnikaniem pyłu w ilościach nie zakłócających pracy urządzenia
 • 6 całkowita ochrona przed wnikaniem pyłu

Zabezpieczenie przed wnikaniem wody według normy IP (zgodnie z PN-EN 60529:2003):

 • 0 brak ochrony
 • 1 ochrona przed kroplami wody spadającymi pionowo (z kondensacji)
 • 2 ochrona przed kroplami wody padającymi na obudowę pod kątem 15° względem położenia normalnego
 • 3 ochrona przed kroplami padającymi pod kątem 60° od pionu
 • 4 ochrona przed kroplami padającymi pod dowolnym kątem, ze wszystkich stron (deszcz)
 • 5 ochrona przed strumieniem wody z dowolnego kierunku
 • 6 ochrona przed silnymi strumieniami wody lub zalewaniem falą z dowolnego kierunku
 • 7 ochrona przed zalaniem przy zanurzeniu na taką głębokość, aby dolna powierzchnia obudowy znajdowała się 1 m pod powierzchnią wody, a górna nie mniej niż 0,15 m w czasie 30 min
 • 8 ochrona przed zalaniem przy ciągłym zanurzeniu i zwiększonym ciśnieniu wody (1 m głębokości)
 • 9 ochrona przed zalaniem strugą wody pod ciśnieniem (80-100 barów, o temperaturze do +80 °C) zgodnie z normą DIN 40050

Zabezpieczenie urządzeń przed uderzeniem (zgodnie z NF EN 50 102). Kolejne dwie cyfry (w przypadku czterocyfrowego numeru IP):

 • 00 brak ochrony
 • 01 upadek obiektu 200 g z wysokości 7,5 cm
 • 02 upadek obiektu 200 g z wysokości 10 cm
 • 03 upadek obiektu 200 g z wysokości 17,5 cm
 • 04 upadek obiektu 200 g z wysokości 25 cm
 • 05 upadek obiektu 200 g z wysokości 35 cm
 • 06 upadek obiektu 500 g z wysokości 20 cm
 • 07 upadek obiektu 500 g z wysokości 40 cm
 • 08 upadek obiektu 1700 g z wysokości 29,5 cm
 • 09 upadek obiektu 5000 g z wysokości 20 cm
 • 10 upadek obiektu 5000 g z wysokości 40 cm

Standardy IP a reklamacja

Warto jednak zwrócić też uwagę, że w wielu instrukcjach i gwarancjach możemy przeczytać zapisy mówiące, że: pomimo określonej klasyfikacji telefon może ulec uszkodzeniu wskutek kontaktu z wodą lub: nie należy celowo zanurzać telefonu w wodzie, dopuszczać do jego kontaktu z wodą lub wystawiać go na działanie wilgoci oraz: telefon jest złożonym urządzeniem elektronicznym, należy chronić go przed wstrząsami oraz obchodzić się z nim ostrożnie, aby unikać poważnych uszkodzeń urządzenia.

Należy też zwrócić uwagę na to by używając takiego modelu zakrywać otwory w obudowie i szczególnie uważać, żeby nie dostał się do nich pył, piasek lub woda.

Konsekwencje zastrzeżeń producenta są oczywiste z prawnego punktu widzenia i mają swoje odzwierciedlenie w postanowieniach dokumentu mówiącego o gwarancji. Czytamy tutaj: gwarancją nie są objęte mechaniczne uszkodzenia i wywołane nimi wady oraz uszkodzenia na skutek niewłaściwego, niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania i przechowywania produktu.

Oczywiście warto tu podkreślić, że każdy przypadek uszkodzenia wymaga indywidualnej analizy.

Marek Nowak
Marek Nowak
Redaktor naczelny ISPortal, wcześniej związany między innymi z miesięcznikiem Mobile Internet. Artykuły dotyczące nowych technologii publikował także w portalu Trojmiasto.pl. Po godzinach tworzy opowiadania science-fiction, które ukazały się w kilku już pismach literackich (Nowa Fantastyka, Epea, QFant).

przeczytaj najnowszy numer isporfessional

Najnowsze