Stopień alarmowy BRAVO wprowadzony na terenie woj. podkarpackiego i lubelskiego

źródło: RCB - Twitter

Na terenie woj. podkarpackiego i lubelskiego wprowadzono drugi stopień alarmowy BRAVO.

Premier Mateusz Morawiecki podpisał kolejne zarządzenie. Tym razem wprowadził lokalnie drugi stopień alarmowy BRAVO na terenie woj. podkarpackiego i lubelskiego. Według komunikatu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jest to działanie o charakterze prewencyjnym.

Decyzja ta jest oczywiście związana z aktualną sytuacją w Ukrainie oraz wzmożonym ruchem na granicy polsko-ukraińskiej. Stopień alarmowy został wprowadzony do 15 marca do godz. 23:59.

W Polsce obowiązuje czterostopniowa skala stopni alarmowych i (oddzielna) stopni alarmowych CRP. Wprowadza je w drodze zarządzenia Prezes Rady Ministrów po zasięgnięciu opinii ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Stopnie alarmowe dotyczą przypadków zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym albo w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia.

Stopnie alarmowe CRP wprowadzane są w przypadku zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym dotyczącego systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej albo w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia.

W sytuacji, w której konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany przepisy prawa wymagają wprowadzenia stopnia alarmowego BRAVO.

Źródło: gov.pl

Zobacz też: