Stanowisko Parlamentu Europejskiego w sprawie ustawy o układach scalonych

30

Komisja Parlamentu Europejskiego ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) głosowała za zatwierdzeniem propozycji legislacyjnych dotyczących ustawy o chipach przedstawionych przez Komisję Europejską. 

8 lutego 2022 r. Komisja Europejska przedstawiła i opublikowała proponowaną Europejską ustawę o układach scalonych, której celem jest podwojenie obecnego udziału UE w światowej produkcji chipów do 20 proc do 2030 r. Przepisy mają zmobilizować 43 mld euro publicznych i prywatnych inwestycji.

ITRE zorganizowało wysłuchanie publiczne 14 lipca 2022, podczas którego posłowie do PE i panel ekspertów debatowali, w jaki sposób ustawa o chipach może przywrócić Europę do wyścigu technologicznego. 

W sumie zgłoszono 804 poprawki do wniosku KE, a posłowie Parlamentu Europejskiego przyjęli sprawozdanie legislacyjne 67 głosami za, przy jednym przeciw i czterech wstrzymujących się.

Poprawki zaproponowane przez Parlament koncentrują się przede wszystkim na półprzewodnikach nowej generacji i chipach kwantowych. Utworzona ma zostać sieć centrów kompetencji, aby zaradzić niedoborowi cyfrowych umiejętności i przyciągnąć nowe talenty w zakresie badań, projektowania i produkcji. 

Europejskie ustawodawstwo ma również wspierać projekty mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa łańcucha dostaw w UE poprzez przyciąganie inwestycji i budowanie zdolności produkcyjnych.

– Chcemy, aby unijna ustawa o chipach uczyniła Europę ważnym graczem na globalnej arenie półprzewodników – powiedział Dan Nica, sprawozdawca ds. ustawy.

Źródło: eetimes.eu