Stanowisko Mediakom w sprawie ustawy o cyberbezpieczeństwie

379

Związek Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacji MEDIAKOM przedstawił uwagi do projektu ustawo o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

MEDIAKOM zgłosił obiekcje do nieprecyzyjnych zapisów w projekcie, których uchwalenie może skutkować, że jej regulacjami niepotrzebnie zostaną objęci Mali i Średni Operatorzy Telekomunikacyjni. Zwraca się także uwagę, że nie zawarto definicji pojęcia świadczenia usługi DNS.

MEDIAKOM wyraża także zaniepokojenie, że do podmiotów świadczących sługi cyfrowe wlicza się internetowe platformy handlowe, niezależnie od tego czy jest to główna czy uboczna działalność.

Zwrócono uwagę na konieczność nowelizacji art. 175a ustawy Prawo telekomunikacyjne – gdyż zapisy mówią o konieczności zgłaszania wszystkich naruszeń bezpieczeństwa i integralności, niezależnie od ich wagi i powodu, do Prezesa UKE.

Cały dokument dostępny tutaj.