TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Stanowisko KIKE w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych

Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej wyraziła szereg zastrzeżeń związanych z ustawą o zmianie opłat abonamentowych. W oficjalnym oświadczeniu przeczytać można między innymi, że: “Izba z niepokojem przyjmuje przewidywaną propozycję modyfikacji systemu poboru opłat abonamentowych, dostrzegając wiele potencjalnych zagrożeń i negatywnych skutków projektowanej ustawy”.

KIKE postuluje o zaniechanie dalszych prac nad projektem. Wśród zastrzeżeń Izby związanych z projektowaną ustawą znalazły się następujące punkty: niezgodność projektów przepisów z przepisami Konstytucji oraz przepisami unijnymi (naruszenie zasady równości wobec prawa, proporcjonalności, zaniechanie notyfikowania Projektu do Komisji); naruszenie zasady neutralności technologicznej przez projektowane postanowienia; ryzyko naruszenia tajemnicy telekomunikacyjnej oraz ochrony danych osobowych dużej liczby osób; praktyczne wady projektu utrudniające jego wdrożenie, w tym terminy na udostępnienie danych; problem wdrożenia bezpiecznego systemu teleinformatycznego
oraz koszty z tym związane; spodziewany spadek liczby odbiorców końcowych korzystających z usług telewizji płatnej; zmniejszenie rynku telekomunikacyjnego i tym samym zmniejszenie wpływów do budżetu państwa; wady legislacyjne projektu.
Z dokładnymi zastrzeżeniami KIKE można zapoznać się na stronie: http://www.kike.pl/files/2017/20170324_GRTV_stanowisko_KIKE_abonament_RTV.pdf

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY NUMER isprofessional

Najnowsze

Narzędzia do obróbki kabli firmy Jonard w xbest.pl!

xbest.pl został dystrybutorem dużego, amerykańskiego producenta - firmy Jonard, który znany jest z wytwarzania...

Nie czekaj, dołącz do Lokalnych!

Wsparcie i łączenie sił przyświecają małym i średnim operatorom telekomunikacyjnym od dawna. Wspólne działania...

Gmail i nowy sposób odpowiadania na e-maile

Gmail wprowadza zmianę. Będzie to nowy sposób odpowiadania na e-maile. Dla fanów czatów, który...

Programy CAD – projektuj bez ograniczeń z ZWCAD

ZWCAD 2024 to intuicyjne i kompleksowe oprogramowanie CAD, które umożliwia użytkownikom tworzenie precyzyjnych rysunków...