TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Sprawozdanie z działalności Prezesa UKE za 2014 rok

W poprzednim roku UKE przeprowadził 2878 postępowań mediacyjnych, z czego prawie połowa (1365) zostało zakończonych pozytywnie dla konsumenta. Rozpatrzono 5474 wnioski o interwencję, z czego 70% (3857 wniosków) zakończono na korzyść konsumenta. W ramach prowadzonych działań Prezesowi UKE udało się odzyskać 1 434 670, 69 zł.

Do najważniejszych działań prezesa UKE w 2014 roku zaliczyć można:
Świadczenie przez JST usługi dostępu do Internetu
Jednym z ważniejszych działań było usprawnienie procesów inwestycyjnych w telekomunikacji. Umożliwić to miało m.in. stwarzanie jednostkom samorządu terytorialnego możliwości świadczenia usług telekomunikacyjnych na rzecz użytkowników końcowych w oparciu o posiadaną infrastrukturę i sieć telekomunikacyjną. W poprzednim roku prowadzono 99 postępowań administracyjnych. Chodziło o wyrażenie zgody na świadczenie przez jednostki samorządu terytorialnego usługi bezpłatnego dostępu do Internetu lub za opłatę niższą niż wynosi cena rynkowa. Prezes UKE wydał 42 decyzje.
Analiza cen usług dostępu do stacjonarnego Internetu w Polsce
Przedmiotem analizy było pokazanie kształtowania się cen dostępu do sieci Internet w oparciu o kalkulacje kosztów korzystania z tej usługi. Analiza cen pokazała, że operatorzy, aby zaspokoić oczekiwania klientów, oferują dostępy o bardzo zróżnicowanej przepływności, jak i czasie trwania zobowiązania.
Analiza cen usługi mobilnego Internetu w Polsce
Powyższa analiza opublikowana została w listopadzie. Zostały w niej przedstawione koszty ponoszone przez użytkowników mobilnego dostępu do sieci, w tym średni miesięczny koszt korzystania z usługi i opłata za 1GB danych. Materiał pokazał, że operatorzy coraz rzadziej oferują klientom taryfy o limitach poniżej 2GB transferu danych. Pojawia się za to dużo ofert z wysokimi limitami. Wszyscy operatorzy, których usługi poddano analizie, umożliwiali klientom zakup Internetu mobilnego z przedziału ponad 30GB.
Źródło: UKE

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY NUMER isprofessional

Najnowsze

Gmail i nowy sposób odpowiadania na e-maile

Gmail wprowadza zmianę. Będzie to nowy sposób odpowiadania na e-maile. Dla fanów czatów, który...

Programy CAD – projektuj bez ograniczeń z ZWCAD

ZWCAD 2024 to intuicyjne i kompleksowe oprogramowanie CAD, które umożliwia użytkownikom tworzenie precyzyjnych rysunków...

Nowość w Google Maps przydatna przy parkowaniu

W Google Maps kolejne nowe funkcje. Tym razem dotyczy to Android Auto, chociaż w...

Fundacja Lokalni została organizacją pożytku publicznego

W Krajowym Rejestrze Sądowym 21 listopada pojawił się wpis z informacją o nadaniu Fundacji...