TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Sprawozdanie UKE. Prędkość transmisji danych rośnie, operatorzy stoją w miejscu

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował sprawozdanie dotyczące dostępu do otwartego internetu. Czytamy w nim, że prędkość transmisji danych wobec poprzednich lat wyraźnie wzrosła, ale dostawcy usług internetowych nie oferują nowych usług specjalistycznych.

Mowa o czwartym sprawozdaniu prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, które dotyczy przestrzegania na polskim rynku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 w zakresie dostępu do otwartego internetu w okresie od 1 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r. W dokumencie UKE wyraźnie wskazał, że na analizowane dane wpływ miała pandemia i zmiana zachowań użytkowników (praca zdalna, edukacja on-line).  

UKE pozytywnie ocena sposób prezentowanych danych dotyczących dotyczące prędkości pobierania i wysyłania danych. Są one jasne i zrozumiałe. Ponadto, można z analizy wywnioskować, że operatorzy nie stosują środków zarządzania ruchem, mogących stanowić naruszenie przepisów Rozporządzenia.

UKE zauważa jednak, że dostawcy nie wskazują nowych usług specjalistycznych – najczęściej wskazywanymi usługami specjalistycznymi są nadal: telewizja IPTV, telefonia VoIP oraz VPN. Dzieje się tak, mimo że wyniki pomiarów jakości usług wykazują wyraźny (w porównaniu do poprzednich lat objętych monitoringiem) wzrost prędkości transmisji danych. Świadczy o tym wzrost liczby pomiarów, których wyniki prędkości pobierania znajdują się w przedziałach z zakresu 30-100 Mb/s i powyżej 100 Mb/s.

Ocena sytuacji rynkowej została przygotowana w oparciu o bieżące działania Prezesa UKE. Ocenie poddane zostały również dokumenty umowne dostawców usług internetowych oraz dokonano analizy reklamacji i skarg użytkowników końcowych, a także uwzględniono odpowiedzi 27 dostawców usług internetowych na pytania zawarte w kwestionariuszu UKE dotyczące głównie środków zarządzania ruchem oraz zasad świadczenia usług specjalistycznych i ich wpływu na ogólną jakość dostępu do internetu.

Jak napisano w sprawozdaniu, przedmiotem skarg związanych z prawem do otwartego internetu kierowanych do Prezesa UKE była przede wszystkim jakość świadczonych usług dostępu do internetu. Użytkownicy zwracali uwagę na zaniżone – względem treści umowy – prędkości usług, a także skarżyli się na wysokie wartości opóźnienia i utraty pakietów. Skargi te stanowiły ok. 4 proc. wszystkich skarg złożonych do Urzędu Komunikacji Elektronicznej w okresie od 1 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r.

Spośród wpływających w tym czasie skarg ponad 30 proc. dotyczyło jakości usług świadczonych w sieciach mobilnych, 29 proc. skarg było związanych z jakością usług w sieciach stacjonarnych, natomiast pozostałe 41 proc. nie dotyczyło jakości świadczonych usług dostępu do internetu, a innych kwestii związanych z neutralnością sieci.

Urząd zwrócił uwagę, że udostępniono certyfikowany system pomiarowy przeznaczony do pomiaru m.in. prędkości transmisji danych dla usługi dostępu do internetu świadczonych w stacjonarnych publicznych sieciach telekomunikacyjnych. System umożliwia pomiary z poziomu aplikacji komputerowej oraz serwisu internetowego.

Źródło: UKE


PRZECZYTAJ NAJNOWSZY NUMER isprofessional

Najnowsze

Narzędzia do obróbki kabli firmy Jonard w xbest.pl!

xbest.pl został dystrybutorem dużego, amerykańskiego producenta - firmy Jonard, który znany jest z wytwarzania...

Nie czekaj, dołącz do Lokalnych!

Wsparcie i łączenie sił przyświecają małym i średnim operatorom telekomunikacyjnym od dawna. Wspólne działania...

Gmail i nowy sposób odpowiadania na e-maile

Gmail wprowadza zmianę. Będzie to nowy sposób odpowiadania na e-maile. Dla fanów czatów, który...

Programy CAD – projektuj bez ograniczeń z ZWCAD

ZWCAD 2024 to intuicyjne i kompleksowe oprogramowanie CAD, które umożliwia użytkownikom tworzenie precyzyjnych rysunków...