Składka zdrowotna a niezapłacona faktura

Rzecznik MŚP zgłosił poprawkę do Polskiego Ładu 2.0 dotyczącą składki zdrowotnej. Nie powinna ona być płacona od niezapłaconych przez kontrahentów faktur i od strat. Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przychyliła się do uwag Adama Abramowicza.

W imieniu Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców na Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Senatu Rzeczypospolitej Polskiej występował Dyrektor Generalny dr n. pr. Marek Woch. Podziękował on Senatorowi Kazimierzowi Kleinie za zgłoszenie poprawek dotyczących wymiaru składki zdrowotnej.

Zgodnie z proponowanymi przez Rzecznika MŚP poprawkami składka zdrowotna powinna być rozliczana w okresie 5-letnim jak wiele procesów gospodarczych w systemie podatkowym. Nie powinno być również obowiązku płacenia składek zdrowotnych w przypadku faktur, które nie zostały jeszcze opłacone.

Proponowane przez Adama Abramowicza poprawki zostały przez Komisję przyjęte.

Teraz Rzecznik MŚP będzie zabiegał o to, by poprawki przyjął zarówno Senat, jak i Sejm.


Źródło: rzecznikmsp.gov.pl