SGT S.A. wdraża motywacyjny program opcyjny dla operatorów

389

Katowice, 6 kwietnia 2016 r. – SGT S.A., lider rynku usług telewizyjnych oferowanych operatorom ISP w Polsce, wdraża motywacyjny system opcyjny dla współpracujących z nią operatorów. Program, którego realizacja została przewidziana na najbliższe trzy lata, umożliwi najbardziej aktywnym partnerom dołączenie do grona akcjonariuszy SGT S.A., udział 

w przyszłych zyskach spółki i we wzroście jej wartości.
SGT S.A. funkcjonuje na rynku telekomunikacyjnym od 2007 roku – została założona przez operatorów ISP z województwa śląskiego, którzy wnieśli połowę jej kapitału założycielskiego. Dziś akcjonariuszami spółki jest ponad 20 operatorów.  
Aktualnie z SGT S.A. współpracuje w sumie ponad 250 lokalnych operatorów ISP z całej Polski, którzy posiadają infrastrukturę światłowodową. Najpopularniejszy model współpracy z SGT S.A. pozwala operatorom wdrożyć cyfrową telewizję IPTV we własnej sieci bez ponoszenia inwestycji we własną  platformę oraz bez ponoszenia ryzyka. Dzięki temu operatorzy mogą obserwować zyski już od pierwszego abonenta.
Kolejnym ważnym krokiem w rozwoju SGT S.A. jest wdrożenie opcyjnego programu motywacyjnego dla operatorów. System powstał z myślą o współpracujących z firmą operatorach, którzy cenią sobie długofalową, stabilną kooperację z jednym podmiotem, a jednocześnie aktywnie się w nią angażują. 
– SGT S.A. została założona przez operatorów dla operatorów. Nasi partnerzy, będąc jednocześnie klientami firmy, realnie wpływają na kierunki jej rozwoju, kreując niejako produkty dla siebie. To
w efekcie owocuje stabilną i ugruntowaną pozycją firmy na rynku. Chcemy zatem budować SGT S.A. wspólnie z najbardziej aktywnymi i lojalnymi operatorami.
Akcjonariusze zyskają w rezultacie rzeczywisty wpływ na przyszłość firmy i jej produktów, będą mieli udział w przyszłych jej zyskach
i wzroście jej wartości. Dla przykładu, wartość akcji operatorów-założycieli wzrosła dotychczas dziesięciokrotnie – mówi Bartłomiej Czardybon, prezes zarządu SGT S.A. 

Każdy z operatorów oferujących usługi JAMBOX ma szansę zostać akcjonariuszem SGT S.A. Status współudziałowca daje między innymi prawo do pełnej informacji na temat spółki, do wpływu na strategiczne decyzje spółki w ramach udziału w walnym zgromadzeniu, do udziału w przyszłych zyskach spółki oraz do udziału we wzroście jej wartości.
W kwietniu br. liczba abonentów telewizji JAMBOX przekroczyła 30 tysięcy. Szacuje się, iż do końca 2019 roku ta liczba wzrośnie do 60 tysięcy.
Program będzie realizowany w latach 2016-2018.
Szczegóły dotyczące programu i jego regulamin dostępne są u przedstawicieli firmy SGT S.A.
Więcej informacji o SGT S.A. znajduje się pod adresem: www.sgtsa.pl.
***

Firma SGT S.A. lider rynku usług telewizyjnych oferowanych operatorom ISP w Polsce, powstała w 2007 roku
w ramach Grupy 3S. Na polski rynek telekomunikacyjny wkroczyła, tworząc interaktywną telewizję cyfrową JAMBOX. Współpracuje z lokalnymi operatorami Internetu, zainteresowanymi świadczeniem usług
w technologii IPTV w swoich sieciach. Usługa sygnowana renomowaną marką JAMBOX obejmuje najbogatszą ofertę programową na rynku, niedostępną w żadnej innej platformie telewizyjnej.

W 2014 roku SGT S.A. rozszerzyła zakres świadczonych usług o rozwiązania technologiczne dla tradycyjnych operatorów telewizji kablowej. Dziś tworzy produkty dla operatorów, którzy poszukują rentownego modelu biznesowego dla świadczenia usług telewizji cyfrowej z zachowaniem własnej marki i identyfikacji produktowej.

Więcej informacji dostępnych na:
www.jambox.pl
www.facebook.com/jamboxhd
www.facevook.com/sgtpolska

 

Dodatkowych informacji dla prasy udzieli:
Katarzyna Armatys-Wisniewska
kom: 607 843 314
e-mail: k.armatys@sgtsa.pl