Sejm uchwalił tarczę antykryzysową 3.0

fot. Pixabay

Sejm uchwalił nowelizację tarczy antykryzysowej. Nowe przepisy zakładają m.in. dokapitalizowanie Agencji Rozwoju Przemysłu 900 mln zł na dodatkowe wsparcie dla przedsiębiorców. Za uchwaleniem ustawy wraz z poprawkami głosowało 233 posłów, przeciw było 212, a 11 parlamentarzystów się wstrzymało. Teraz ustawa trafi pod obrady Senatu.

Minister w KPRM Łukasz Schreiber mówił w Sejmie, że w ramach tarczy antykryzysowej złożono już 2,7 mln wniosków. Dodał, że Tarcza finansowa to wielki plan ratowania polskich firm. Wyjaśnił, że chodzi o 100 mld zł, z czego 75 proc. w tych subwencjach może być umorzone. Dodał, że wiąże się to z ochroną miejsc pracy.

W noweli znalazły się przepisy dotyczące prezesa UKE. Zgodnie z przyjętymi zmianami, obecna kadencja szefa UKE (2016-2021) zostanie skrócona i skończy się 14 dni po wejściu w życie ustawy. Zniesiony został wymóg zatwierdzania tej nominacji przez Senat. W noweli znalazły się także przepisy, które dają podstawę do anulowania ogłoszonej przez prezesa UKE aukcji 5G.

Pojawił się również przepis wprowadzający obowiązek uiszczania daniny w wysokości 1,5 proc. przychodu z opłat umożliwiający korzystanie z portali usług streamingowych na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.


Nowe przepisy zakładają m.in. dokapitalizowanie Agencji Rozwoju Przemysłu 900 mln zł na dodatkowe wsparcie dla przedsiębiorców. Chodzi np. o zwiększenie inwestycji prowadzonych przez firmy. W ustawie zapisano, że w 2020 r. środki Funduszu Reprywatyzacji mogą zostać przeznaczone na objęcie przez Skarb Państwa, reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów, akcji w spółce Agencja Rozwoju Przemysłu.

“Środki uzyskane przez Agencję Rozwoju Przemysłu (…) zostaną przeznaczone na udzielanie przez Agencję Rozwoju Przemysłu pomocy publicznej dla przedsiębiorców, na udzielanie przez Agencję Rozwoju Przemysłu wsparcia niebędącego pomocą publiczną lub na realizację innych działań w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19”- zapisano w ustawie.

Łączna wartość środków przeznaczonych na objęcie akcji w spółce Agencja Rozwoju Przemysłu wynosi nie więcej niż 900 mln zł.

Nowela zawiera też przepisy antylichwiarskie, które zakładają kary więzienia za np. żądanie od dłużnika zapłaty kosztów innych niż odsetki w kwocie przekraczającej co najmniej dwukrotnie maksymalną wysokość tych kosztów określoną w ustawie. Podobna zależność dotyczyć będzie również odsetek.


Nowe przepisy stanowią również, że w czasie epidemii koronawirusa nie będzie można przeprowadzić licytacji mieszania, domu, w którym mieszka dłużnik.

Nowela zawiera także przepisy dotyczące waloryzacji emerytur, czy wydłużenia do 24 maja możliwości korzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego, z którego mogą skorzystać rodzice w przypadku zamknięcia przedszkola, żłobka lub szkoły z powodu zagrożenia koronawirusem.

Co nie przeszło w głosowaniu?
Poparcia większości posłów nie uzyskała – wcześniej pozytywnie zarekomendowana przez komisję finansów – poprawka KO zakładająca zwiększenie zasiłku dla bezrobotnych do 1,8 tys. zł.


Większości nie zdobyła też zmiana mająca na celu zwiększenie dopłaty do 5 zł do jednego wozokilometra z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych. Nowela zakłada bowiem podniesienie tej dopłaty do 3 zł (z jednego złotego) maksymalnej dopłaty.


Większości nie uzyskały też zmiany, które prowadziły do: przeznaczenia 850 mln zł dla szeroko rozumianej branży kulturalnej, która boryka się z problemami wynikającymi z koronawirusa; przywrócenia handlu w niedzielę i inne dni wolne od pracy, powołania funduszu płatności, zablokowania m.in. na czas epidemii podzielonej płatności split payment.

Sejm nie zgodził się również na poprawkę mającą na celu wprowadzenie regularnych i obowiązkowych badań na koronawirusa wszystkich pracowników służby medycznej, czy zbadania pod kątem COVID-19 osób przebywających w domach opieki.

Większości nie zdobył też pomysł, by pracownikom ochrony zdrowia, którzy zajmują się pacjentami z koronawirusem, przyznać dodatki do pensji w wysokości 1,5 tys. zł.

Źródło: PAP / RMF FM