TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Samorządowcy o rozwoju sieci „Ostatniej mili” na Warmii i Mazurach

Ponad stu samorządowców z województwa warmińsko-mazurskiego dyskutowało
w Olszynie o możliwościach wspierania rozwoju sieci „ostatniej mili” w regionie. Konferencja została zorganizowana 2 marca 2015 r. z inicjatywy Urzędy Marszałkowskiego, realizującego projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie”.

Projekt przewiduje wybudowanie do końca września 2015 r. światłowodowej sieci szkieletowo-dystrybucyjnej, która umożliwi dostęp do szerokopasmowego Internetu na terenie całego województwa. Podłączenie do szerokopasmowego Internetu poszczególnych gospodarstw domowych, firm i instytucji będzie możliwe po stworzeniu przez operatorów telekomunikacyjnych sieci dostępowych tzw. „ostatniej mili”.

Aby sieć mogła rozwijać się optymalnie musimy zachęcać firmy do inwestowania. Nakłaniamy lokalne samorządy do obniżania opłat za dostęp do pasa drogowego, które na Warmii i Mazurach są relatywnie wysokie, wyższe niż w innych regionach. Temu służą porozumienia, które zawarliśmy już z kilkudzięsięcioma gminami i powiatami – mówi marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Marek Gustaw Brzezin.

Kluczowa współpraca samorządów
Jednym z kluczowych elementów stymulowania rozwoju tych sieci jest zainicjowany przez przez Urząd Marszałkowski „Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur”. Jest to unikatowe na skalę kraju porozumienie Zarządu Województwa z władzami powiatów oraz gmin z regionu. Przewiduje ono ujednolicenie i obniżenie opłat za umieszczenie urządzeń telekomunikacyjnych (np. linii światłowodowych) w pasach drogowych dróg publicznych (gminnych, powiatowych i wojewódzkich),
a także zwolnienie z podatków od nieruchomości infrastruktury telekomunikacyjnej tworzącej sieć szerokopasmową.

Zapewnienie mieszkańcom dostępu do szybkiego Internetu, wsparcie rozwoju innowacyjnej, niskoemisyjnej gospodarki oraz rozwój przedsiębiorczości w kierunku usług i produktów oferowanych za pośrednictwem globalnej sieci wymaga od nas odpowiedzialności za wspólne dobro i pewnych wyrzeczeń. Jeśli Plan Cyfrowy ma się stać kołem zamachowym społeczno-gospodarczego rozwoju regionu, musimy podzielić się kosztami utrzymania sieci regionalnej – powiedziała Sylwia Jaskulska Członek Zarządu Województwa warmińsko-mazurskiego.

O zrozumieniu tego apelu najlepiej świadczy fakt, że podczas konferencji przedstawiciele kolejnych czterech gmin i powiatów podpisali porozumienia o realizacji Planu Cyfrowego. Wojciech Prokocki, starosta bartoszycki, tłumaczył, dlaczego warto przystąpić do porozumienia. –

Pomimo początkowego oporu ze strony radnych, osiągnęliśmy porozumienie i podjęliśmy uchwałę o przyjęciu Planu Cyfrowego. Pomogło spotkanie z lokalnymi operatorami, którzy wyjaśnili, na czym z ich perspektywy polegają trudności w budowie sieci „ostatniej mili” – wyjaśniał starosta Prokocki.

Podczas konferencji stanowisko operatorów telekomunikacyjnych prezentował Krzysztof Kacprowicz, prezes Zarządu Związku Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacji Mediakom.
Wsparcie unijne
W rozwoju sieci lokalnych o przepustowości minimum 30 MB/s mogą pomóc również fundusze europejskie. W Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa przeznaczono na to ponad 1 mld euro dofinansowania. Projekty będą wybierane w konkursach. O głównych założeniach tego programu mówił Dominik Kopera z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.
Z kolei Bogdan Dombrowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, odpowiedzialny za sprawy telekomunikacji i pomoc samorządom w budowie sieci szerokopasmowych pozytywnie ocenił postępy w realizacji projektu SSPW na Warmii i Mazurach.
Chceinternet.pl – strona dla mieszkańców
Trzecim elementem wsparcia w stymulowaniu rozwoju sieci ostatniej mili jest stworzony przez Urząd Marszałkowski serwis chceinternet.pl. Za jego pośrednictwem każdy mieszkaniec województwa może zaznaczyć na specjalnej mapie, gdzie chciałby uzyskać dostęp do szerokopasmowego Internetu. Ma to stanowić zachętę dla firm telekomunikacyjnych, by w tych miejscach w pierwszej kolejności budować sieci ostatniej mili.
Konferencja została zorganizowana w ramach promocji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie” (SSPW). Projekt przewiduje wybudowanie do końca września 2015 r. światłowodowej sieci szkieletowo-dystrybucyjnej, która umożliwi dostęp do szerokopasmowego Internetu na terenie całego województwa. Sieć będzie neutralna technologicznie i otwarta na równych zasadach dla wszystkich operatorów zainteresowanych świadczeniem usług dostępu do Internetu dla mieszkańców, firm oraz instytucji.
Projekt SSPW jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY NUMER isprofessional

Najnowsze

Pieskie życie w telewizji, czyli o czym myśli Kameleon

Wyścig operatorów telewizyjnych trwa. Liczy się technologia, funkcjonalność, czyli sposoby konsumpcji treści, ilość i...

Narzędzia do obróbki kabli firmy Jonard w xbest.pl!

xbest.pl został dystrybutorem dużego, amerykańskiego producenta - firmy Jonard, który znany jest z wytwarzania...

Nie czekaj, dołącz do Lokalnych!

Wsparcie i łączenie sił przyświecają małym i średnim operatorom telekomunikacyjnym od dawna. Wspólne działania...

Gmail i nowy sposób odpowiadania na e-maile

Gmail wprowadza zmianę. Będzie to nowy sposób odpowiadania na e-maile. Dla fanów czatów, który...