TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Rzeczniczka MŚP określa cele na kadencję

Agnieszka Majewska, nowa rzeczniczka małych i średnich przedsiębiorców, przekazała, że nadrzędnym celem jej sześcioletniej kadencji będzie wsparcie przedsiębiorców głównie w sprawach interwencyjnych i procesowych w ich relacjach z organami administracji publicznej.

Zdaniem rzeczniczki mediacje są dla przedsiębiorców szybszą i tańszą metodą rozwiązywania sporów niż rozprawy w sądach powszechnych. Chciałaby by jej urząd mógł być stroną takich postępowań. Jej zdaniem warto także zmienić przepisy dotyczące ustawy o ubezpieczeniach społecznych oraz tzw. małego ZUS-u plus. Prace dotyczące nad zmianą tych przepisów już trwają.

– Chciałabym wzmocnić nasz wydział legislacyjny, a także chcę, aby Rzecznik MŚP zajmował mediacjami – powiedziała Agnieszka Majewska.

Jednocześnie przyznała, że bardzo trudno jest prowadzić w Polsce działalność gospodarczą. Zwróciła również uwagę na problemy MŚP w kontaktach z sektorem bankowym dotyczące zabezpieczeń majątkowych firm, które ubiegają się o kredyty.

Rola Rzecznika MŚP

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców ma na celu chronić interesy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Do głównych zadań Rzecznika MŚP należy:

  • opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących interesów przedsiębiorców oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej w Polsce;
  • wsparcie w organizacji mediacji między przedsiębiorcami a administracją;
  • współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, których celem jest ochrona praw przedsiębiorców;
  • działalność edukacyjna i informacyjna w zakresie wykonywania działalności gospodarczej w Polsce, szczególnie w dziedzinie przedsiębiorczości oraz prawa gospodarczego.

Rzecznik MŚP powoływany jest na 6-letnią kadencję przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki. 

Michał Koch
Michał Koch
Dziennikarz i researcher. Tworzy teksty o najnowszych technologiach, 5G, cyberbezpieczeństwie i polskiej branży telekomunikacyjnej.

przeczytaj najnowszy numer isporfessional

Najnowsze