Rząd przyjął strategię cyberbezpieczeństwa

405

Prezes Rady Ministrów Beata Szydło podpisała 9 maja 2017 roku uchwałę numer 52/2017 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie Krajowych Ram Polityki Cyberbezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej na lata 2017-2022.
Dokument przedstawia strategiczne podejście administracji rządowej do kwestii szeroko rozumianego cyberbezpieczeństwa. Pod kierunkiem Ministra Cyfryzacji trwają prace nad opracowaniem planu działań na rzecz wdrożenia Krajowych Ram Polityki Cyberbezpieczeństwa.
Ze szczegółami dokumentów można zapoznać się na stronie: https://mc.gov.pl/aktualnosci/strategia-cyberbezpieczenstwa-przyjeta-przez-rzad